Waldorfská škola v Bratislave

Stážistky na hodinách anglického jazyka

Autor: , 8.2.2015

Začiatkom januára sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia, ktorý bol

organizovaný Univerzitou Komenského a prišli k nám, v rámci hodín anglického jazyka, dve stážistky, Anastasia  Andrink z Ukrajiny a Intan Hapsari z Indonézie. Pre obe stážistky to bolo prvé stretnutie s waldorfskou pedagogikou a na konci týždňa sme ich požiadali o zhodnotenie svojej práce ako aj vyjadrenie sa ku škole a žiakom školy. Z ich dojmov vyberáme:...

...Anastasia Andrink, Ukrajina, 18- ročná, Kijevská národná lingvistická univerzita,budúca učiteľka AJ, FJ a svetovej literatúry:

---"pokiaľ viem, bolo robených veľa vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú neefektívnosť viac ako 3 vyučovacích hodín po sebe, preto myšlienka striedania umeleckých hodín, fyzickej práce a intelektuálnej práce sa mi zdá úžasná. 
...Učitelia nepoužívajú žiadne striktné zákazy a napriek tomu sa žiaci vedia správať - konkrétne v 9. triede sme mali hodinu bez prítomnosti učiteľa. Predpokladali sme, že to bude hrozná hodina, keďže nemáme autoritu,  avšak žiaci sa správali slušne, boli zapojení do práce, dokonca sa pýtali veľa otázok a téma ich veľmi zaujímala.
...žiaci mali trochu problém vyjadriť svoje myšlienky v AJ, ale sú dobrí v porozumení jazyka.
...vo všeobecnosti na mňa táto škola zapôsobila ako domov - necítila som napätie, strach zo známok, stres z pracovného dňa. A toto robí túto školu jedinečnou.
Intan Hapsari, Indonézia, Java, 19-ročná, študentka medicíny, 3. ročník: 
...učili sme niekoľkokrát, ale zatiaľ je táto škola najlepšia. Žiaci sú veľmi pozorní, témy ich veľmi zaujímajú, sú aktívni v pýtaní otázok.
...atmosféra ako v triedach, tak aj v škole je veľmi pekná, ľudia sú veľmi milí.
..som veľmi vďačná, že som mala možnosť stretnúť sa s týmito žiakmi a touto školou 
Dievčatá boli naozaj nadšené. V piatok, keď tak husto snežilo, mali učiť u siedmakov, ale siedmaci ma uprosili, aby sa mohli ísť von guľovať. Tak som im dovolila a Anastasia hovorí "to naozaj môžu ísť na celú hodinu von? To som nikdy nikde nezažila nech by bolo akékoľvek počasie" Nakoniec si všetci spoločne postavili dvoch snehuliakov - siedmaci, deviataci aj Anastasia s Intan, ktorá nikdy nevidela sneh. Mali neskutočný zážitok, tímovú prácu a praktickú angličtinu, vymenili si facebook adresy a fotili sa. Bol to pekný koniec ich pracovného týždňa.
Vysvedčenie od stážistiek bolo na jednotku!


Fotogaléria

comments powered by Disqus