Waldorfská škola v Bratislave

Navždy ostanú prví

Autor: Ivana Bánová, rodič, 15.1.2016

Tesne po Vianociach sa na pôde našej školy uskutočnila unikátna stretávka. Zišli sa tu prví absolventi, ktorí opustili školské lavice pred piatimi rokmi, a s nimi aj ich rodičia a pedagógovia - pionieri waldorfského školstva na Slovensku. Bez ich odhodlania, vytrvalosti a nasadenia by pred štrnástimi rokmi waldorfská škola v Bratislave nevznikla. Sú za nimi stovky hodín práce a prekonávania prekážok, ktoré ich stmelili do jedinečného kolektívu detí i rodičov. Takzvané silné jadro sa stretávalo aj počas ostatných piatich rokov, k čomu patrilo aj chodenie po horách či letné pobyty na chatách. Vzťahy neudržiavali len študenti, ale aj rodičia. Tentoraz však na stretávku zavítali aj tí, ktorí sa po skončení 9. triedy na čas odmlčali. „Bolo to, akoby sme sa len včera rozišli,“ skonštatovala Denisa Struňáková, mama dnes už dvadsaťročnej Katky. Z detí sú už mladí dospelí, študenti vysokých škôl či pracujúci, dokonca sú medzi nimi aj rodičia troch bábätiek. Niektorí už skúšajú šťastie na druhej vysokej škole, sú medzi nimi študenti pedagogiky, ekológie, architektúry alebo aj takého kuriózneho odboru, ako je strážca národného parku. A dve dievčiny museli pricestovať až zo zahraničia, jednou z nich je študentka interiérového dizajnu z Londýna a architektúry z Glasgowa. Prvá triedna učiteľka Renáta Blaschke môže byť na svojich žiakov právom hrdá. Ale najkrajšie je silné puto, ktoré sa medzi nimi vytvorilo a stále trvá. Rovnako, ako sa stmelili rodičia pri spoločnej práci od maľovania stien po sťahovanie nábytku. „Keby sme to vtedy neurobili, tak by to jednoducho nebolo,“ spomína si D. Struňáková. Waldorfská pedagogika práve počíta s väčšou zaangažovanosťou rodičov do diania školy, umožňuje zažívať oveľa väčšiu blízkosť medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi i medzi deťmi navzájom. Prvá waldorfská trieda nám ukazuje, aké pekné a trvácne vzťahy si môžu školáci i dospeláci v našej škole vybudovať. Samozrejme, už žiadni iní nebudú prví. Táto výsada navždy ostane triede Renátky Blaschke.
Fotografie k článku vytvorili: Jarinovci

Fotogaléria

comments powered by Disqus