Waldorfská škola v Bratislave

Prečo vstupuje waldorfská škola do štrajku

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 23.1.2016

Waldorfská škola vznikla z heroickej iniciatívy niekoľkých jednotlivcov, ktorí obetovali svoje osobné aj rodinné záujmy v prospech všetkých detí a ich rodičov, aby krok po kroku kus svojho života venovali tomu, aby v spoločensky nepriaznivom prostredí, navzdory konvenciám a pochybnostiam okolia vybojovali zázrak pre nás všetkých. Verili, že ich úsilie má zmysel a že konať sa oplatí - individuálne, bez ohľadu na väčšinu.

Podobne sa obetovala skupina učiteľov zo Slovenskej iniciatívy učiteľov a začala bojovať za nás všetkých - za učiteľov, rodičov, ich deti a za budúce generácie. Vybudovala webstránku so všetkými informáciami ohľadom krízy v školstve, venovala čas aktivitám a stretnutiam, povzbudeniam, vypracovala podrobné manuály k jednotlivým situáciám, komunikovala s médiami, ministerstvom. Obetovali sa pre nás všetkých. Tak, ako waldorf potreboval a neustále potrebuje podporu okolia, aby úsilie jeho nositeľov nevyšlo navnivoč, tak sa týchto obetavých jednotlivcov dá skutočne oceniť len tým, že ich podržíme a nenecháme v tom samých, pretože bojujú za nás všetkých. Za dôstojný život našich učiteľov, za dôstojné podmienky pre naše deti, za dôstojné školstvo. Alebo nám stačí to, čo je? 

Napriek úspešným výsledkom experimentálneho overovania sa waldorf svojvoľným rozhodnutím ministerstva nemôže šíriť pre ďalšie deti a ich rodičov. Napriek vybudovanému ostrovčeku hodnôt doň neustále prenikajú tlaky nezmyslených byrokratických povinností sťažujúcich každodenný život školy. Namiesto ocenenia úsilia učiteľov venovať svoju dušu deťom, plat na hranici prežitia. Namiesto zmysluplného vzdelávania množstvo štátom predpísaných nezmyslov, ktoré majú pod nátlakom stráviť naše deti.

A prečo je už 20 slobodných rokov takýto žalostný stav školstva na Slovensku napriek ojedinelým výkrikom  niekoľkých tisícok učiteľov? Lebo požiadavky učiteľov a detí nemajú podporu rodičov, starých rodičov a širokej verejnosti. Lebo všetci nechávajú celú váhu problémov na pleciach učiteľov často ubíjaných mocensky riadenými riaditeľmi. Som presvedčená, že kým rodičia nepreberú štafetu protestu z rúk učiteľov, nepodporia ich verejne a nezačnú sa organizovať v tlaku na ministerstvo, politikmi to nepohne. 

A teraz skupina učiteľov vytvorila podmienky preto, aby sa to stalo - dala nám všetkým príležitosť zabojovať za budúcnosť. Ak školy vezmú na seba starostlivoť o deti počas štrajku, zoberú rodičom motiváciu niečo robiť. Prv, ako sa rodičia stali “rukojemníkmi” štrajkujúcich učiteľov, sa učitelia stali rukojemníkmi štátneho dirigizmu a naše deti rukojemníkmi chorého školského systému.

Pýtate sa nás, ako dlho budeme štrajkovať - dovtedy, kým sa za nás verejne nepostavíte. Keď preberú rodičia iniciatívu, učitelia sa budú môcť venovať ich deťom.

comments powered by Disqus