Waldorfská škola v Bratislave

Deň Zeme

Autor: Renata Kubečková, učiteľ, 26.4.2019

Tak ako každý rok, aj tento sme na počesť  Dňa Zeme usporiadali rôzne akcie a aktivity. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a projektu LIFE - Dunajské luhy: LIFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov, sme pripravili zaujímavú prednášku o lese a jeho význame, a následne deti 6., 7., 8., a 9. ročníka vyčistili kus lužného lesa pri dedine Bodíky. Igelitové vrecia sa v krátkom čase naplnili neuveriteľným množstvom smetia a rástli aj kopy s množstvom rôzneho iného odpadnu (stavebný, z domácností...).

Deti od 1. po 4. ročník mali aktivity na školskom dvore so Stankou Hrubou, ktorá sa už dlhé roky venuje eko výchove v škôlkach. Dozvedeli sa zaujímavosti o stromoch, ich význame a obyvateľoch. Nakoniec si z kašírovaného papiera vyrobili slimáčiky s ulitou.

Naši piataci sa podujali upratovať smeti v blízkej Mierovej kolónii, prispeli nielen k čistote, ale aj podpore dobrých vzťahov s obyvateľmi sídliska.

Vďaka všetkým aktivitám si žiaci mohli lepšie uvedomiť, aké je dôležité udržiavať životné prostredie v čistote.  Nielen kvôli zdraviu, ale aby sme si uvedomili, ako prehnaný konzum zvyšuje množstvo odpadu, ktorý škodí nielen nám, ale aj celej prírode.

Renata Kubečková


Fotogaléria

comments powered by Disqus