Waldorfská škola v Bratislave

Deň Zeme

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 26.4.2019

Tak ako každý rok, aj tento sme na počesť  Dňa Zeme usporiadali rôzne akcie a aktivity. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a projektu LIFE - Dunajské luhy: LIFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov, sme pripravili zaujímavú prednášku o lese a jeho význame, a následne deti 6., 7., 8., a 9. ročníka vyčistili kus lužného lesa pri dedine Bodíky. Igelitové vrecia sa v krátkom čase naplnili neuveriteľným množstvom smetia a rástli aj kopy s množstvom rôzneho iného odpadnu (stavebný, z domácností...).

Deti od 1. po 4. ročník mali aktivity na školskom dvore so Stankou Hrubou, ktorá sa už dlhé roky venuje eko výchove v škôlkach. Dozvedeli sa zaujímavosti o stromoch, ich význame a obyvateľoch. Nakoniec si z kašírovaného papiera vyrobili slimáčiky s ulitou.

Naši piataci sa podujali upratovať smeti v blízkej Mierovej kolónii, prispeli nielen k čistote, ale aj podpore dobrých vzťahov s obyvateľmi sídliska.

Vďaka všetkým aktivitám si žiaci mohli lepšie uvedomiť, aké je dôležité udržiavať životné prostredie v čistote.  Nielen kvôli zdraviu, ale aby sme si uvedomili, ako prehnaný konzum zvyšuje množstvo odpadu, ktorý škodí nielen nám, ale aj celej prírode.

Renata Kubečková


Čistenie lužných lesov od odpadu je aj jednou z aktivít projektu Tajomstvo vodného sveta podporeného zo Zeleného vzdelávacieho fondu, kde sú envirovýchovné aktivity zamerané na vodu a pomoc mokradiam.

  Fotogaléria

comments powered by Disqus