Waldorfská škola v Bratislave

Dobre na Dobrom trhu na Jakubovom námestí

Autor: Slavomír Lichvár, učiteľ, 29.4.2019

Myšlienkou zapojiť školu do celosvetovej akcie Priateľov výchovného umenia (Freunde der Erziehungskunst) Deň waldorfu vo svete (Waldorf One World Day) žijem už roky. V stručnosti ide o zámer, prostredníctvom tvorivých dielní, vystúpenia, prezentácie a pod. vyzbierať dobrovoľný príspevok, ktorý potom cez konto FdE putuje waldorfským školám vo svete, ktoré pomoc potrebujú najviac. Napríklad waldorfská škola v Sierra Leone platí svojich učiteľov z takýchto príspevkových peňazí FdE. Deň waldorfu vo svete má pôvod 90-tych rokoch, v charitatívnej jednodňovej akcii stredoškolákov waldorfskej školy v Nórsku.

Vzhľadom k tomu, že členka predstavenstva FdE, Nana Goebel, opakovane prizvukuje, že žiadny príspevok nie je príliš malý, som sa rozhodol minulý rok venovať jednorázový zisk zo šiestackeho Bufetu Papko práve FdE v rámci myšlienky WOW-day.

Tento rok priniesli výzvy k zapojeniu sa kolegov do takejto bohumilej akcie nápad osloviť organizátorov Dobrého trhu, či by v spolupráci s nimi bolo možné ponúknuť výrobky z bazárov a zorganizovať pracovnú dieľničku, kde by si deti mali možnosť vyskúšať typicky waldorfské, t.j. remeselno-umelecké činnosti.

Na organizačnom stretnutí k Dobrému trhu na Jakubovom námestí sa ukázalo, že základnými myšlienkami, na ktoré chceli organizátori klásť dôraz boli: udržateľnosť, spomalenie (teda nájdenie si času na vzťahy, ale i napríklad jedlo) a lokálnosť, teda napríklad aj podpora susedských vzťahov.

Všetky tieto myšlienky úzko súvisia s waldorfskou školou, keďže práve udržateľnosť sociálneho vývoja na Zemi bola základným pilierom prvej waldorfskej školy pred sto rokmi. Naviac, waldorfské školy vznikajú po celom svete z individuálnej iniciatívy ľudí na danom mieste v snahe vychádzať v prvom rade z pedagogických potrieb dieťaťa, teda oslobodene od ekonomického, právneho, či svetonázorového a náboženského systému. Nesúvisí to priamo s lokálnou udržateľnosťou? Hľadať v prvom rade potreby človeka na danom mieste a socioekonomické parametre prispôsobovať jeho vývoju, nie naopak? Aj preto sme sa hrdo prihlásii k sloganu iniciatívy Waldorf 100, ktorá sa v celosvetovom meradle stáva symbolom osláv stého výročia založenia prvej slobodnej waldorfskej školy v Stuttgarte: Konaj lokálne s globálnym dosahom. (Act locally, affect globally.)

Ako som už naznačil, nápad prezentovať našu školu ako aj waldorfské školy vo svete na Dobrom trhu vzbudil záujem a treba povedať, že iba vďaka angažovanosti kolegýň a pomoci rodičov bolo možné prispieť k inšpirujúcej atmosfére ľudských stretnutí a rozhovorov, ktoré sa na Jakubáku odohrávali.

Významnú úlohu pri realizácii myšlienky udržateľnosi na Dobrom trhu zohrávala uvedomelá recyklácia odpadu. Deti a rodičia zo siedmeho ročníka s nadšením prevzali zodpovednosť za jednu zo šiestich triediacich staníc. Veľmi zodpovedná úloha, vďaka ktorej sme sa dozvedeli viac o správnom recyklovaní odpadu.

Siedmaci tiež predstavili bábkové divadlo Jana Orleánska, ktoré malo veľký úspech, aj napriek tomu, že často nevýrazné siedmacké hlásky nedokázali konkurovať zvukom z okolitých reproduktorov. Deviatačky pomáhali v Zašivárni, ktorá susedila s waldorfskou zónou. Náš tvorivý workshop v zmysle spomalenia začínal odpílením "klátika" ručnou pílkou. Nasledovalo brúsenie brúsnym papierom a následne maľovanie plástov na klátik (drevenú podložku) a úplne na záver výroba včielky z vosku. Pílením skúšali svoju výdrž deti každého veku, mamičky, oteckovia, starí rodičia aj mladé páry. Rozhovory v priateľskej atmosfére prebiehali hlavne pri stánku, v ktorom sme vystavovali výrobky našich žiakov, či pri mape s pohľadnicami k W100.

Po celý deň sme sa cítili súčasťou komunity Dobrého trhu a už teraz sa tešíme na budúci rok!

Slavomír Lichvár v spolupráci s Janou Karasovou


Fotogaléria

comments powered by Disqus