Waldorfská škola v Bratislave

Mýty o informatike na WŠ

Autor: Erich Šašinka, učiteľ, 3.6.2019

Občas zaznievajú pochybovačné hlasy z prostredia mimo waldorfskej školy o odmietaní technologického pokroku a zvlášť počítačových technológií. Určite to nie je tak, no dbáme na správne načasovanie a formu v akej chceme, aby tieto veci k žiakom prichádzali. Tento mýtus snáď nalomila i práve ukončená dvojtýždenná epocha informatiky v deviatej triede. V rámci nej sme riešili správanie na sociálnych sieťach, zdieľanie osobných informácií, bezpečnosť dát či riziká zneužitia.

V druhej časti sme sa venovali základom programovania. Ako programovací jazyk sme používali moderný jazyk Python. Sústredili sme sa na grafické úlohy – orientácia v súradnicovej sústave, vykresľovanie geometrických objektov ako čiara, štvorec, obdĺžnik, kruh, elipsa..., taktiež rôzne formy textu. Naučili sme sa používať premenné i príkazy cyklu. Žiaci mali možnosť zažiť, koľko precíznosti a premýšľania museli vynaložiť, kým sa im podarilo vytvoriť program, čo nakreslil nasledovný  obrázok. Viacerí boli skutočne excelentní...

RNDr. Erich Šašinka

učiteľ matematiky a informatiky