Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Aj druháci sú doma

Autor: Zuzana Bugárová, učiteľ, 24.4.2020

Keď sme sa s druhákmi 9. marca lúčili, asi nikto vtedy netušil, že to bude na taký dlhý čas. V ten deň sme v škole maľovali snežienky a dnes kvitne orgován. Trieda, škola aj dvor úplne stíchli.

Vírus – nevírus, škola – neškola, deti nás od rána potrebujú. Druháci sa radi učia. Všetci už majú dobré základy z čítania, písania aj počítania. Takže hlavné úlohy v domácej školičke sú čítanie, zapisovanie do denníčkov a násobilka. Pracovali sme aj na formách. Veľkú radosť mi robia listy od mojich šikovných druhákov. Aj takúto úlohu denne nachádzam v poštovej schránke. Vďaka patrí rodičom, ktorí napriek často neľahkej situácii dokázali deťom vytvoriť doma pocit bezpečia a tiež dôležitý rytmus práce a voľného času. Rodiny dostali príležitosť byť naozaj spolu. Je to vzácne. Deti môžu získať zručnosti, na ktoré by inokedy možno nebol čas: domáce práce, majstrovačky v garáži, záhradkárčenie, alebo dlhá prechádzka či cyklistická túra. Práve vďaka skvelým rodičom deti neprišli ani o tradičné vynášanie Moreny. Tento rok veru voda odniesla veľa malých druháckych Moreniek. Do domácností sme na Veľkonočnú nedeľu preniesli aj slávnosť odovzdávania prekrásnych Druháckych čítaniek. Tak veľmi som chcela byť pri tom... Fotografie a videá však hovoria za všetko. To prekvapenie a radosť v očkách boli rovnaké.

Toto všetko moji druháci zažívajú a je to dobrá škola. Ale školu plnú detí nenahradí nič.

Áno, aj my máme online stretnutia. V malých skupinkách aj celá trieda. Tento týždeň Janka úspešne skúsila dokonca klubové tvorivé stretnutie. Je to vždy milé a tiež sa teším, že sa vidíme a počujeme. To dôležité však akosi zostáva nenaplnené. Aj preto sú tieto stretnutia v druhom ročníku nepovinné, je to iba ponuka. Zatiaľ však iné nemáme, tak sa rozprávame a vnímame aspoň takto. Veľmi by sme už chceli byť všetci spolu, tak naozajstne – druhácky. Ako to je? No predsa: veselo, pracovito, hlučne, spevavo, sústredene, bojovo, chichotavo, občas s modrinkou či slzičkou, ale vždy ochotne a radostne. Tešíme sa, že sa opäť k tomu vrátime a budeme si vzácnejší.

Zuzana Bugárová


Obnova a udržiavanie tradícií spojených s mokraďami a vodou je predmetom projektu Tajomstvo vodného sveta podporeného zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Každoročné spoločné vynášanie Moreny nahradili tento rok aspoň malé Morenky.


Fotogaléria

comments powered by Disqus