Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Peter Polák.

peter.polak@iwaldorf.sk

Peter Polák

Kto som?

Takmer celé detstvo som prežil na Čiernom Balogu. Mama bola učiteľka a otec bol popri zamestnaní futbalovým trénerom. Asi tu niekde by sa dali nájsť korene môjho budúceho pôsobenia.

Po skončení gymnázia som odišiel do Bratislavy na Fakultu telesnej výchovy a športu, kde som vyštudoval dvojkombináciu TSV - GEO. Keďže sa mi v Bratislave páčilo, po škole som tu zostal a začal učiť telocvik na drevárskej škole v Ružinove, ale po roku som odišiel na skusy do Londýna. Pôvodne som tam nechcel zostať dlho, no vydržal som štyri roky. Po návrate som rok učil angličtinu na Tilgnerovej, následne štyri roky geografiu a telocvik na ZŠ Karloveská 61. V tomto období som tiež vyštudoval waldorfské vzdelávanie v Prahe u Tomáša Zuzáka.

Od roku 2013 som prijal miesto klubistu a učiteľa telesnej výchovy na našej škole. Od roku 2015 do minulého školského roka som zastával post triedneho učiteľa v triede, ktorú som prebral v piatom ročníku. V tomto školskom roku budem pôsobiť ako odborný učiteľ epochových predmetov (Geo,Dej,Chem) v ročníkoch 8 a 9 a tiež ako telocvikár pre druhý stupeň.

Prečo som na waldorfskej škole?

Už od strednej školy som sa začal zaoberať otázkami  zmyslu života. To ma viedlo k dlhému hľadaniu. Nakoniec som narazil aj na duchovnú vedu Rudolfa Steinera a doslova som sa v nej našiel. Časom som zistil, že duchovná veda je veľmi praktická a že existuje množstvo odvetví, ktoré sú ňou inšpirované, ako napríklad medicína, poľnohospodárstvo, umenie a samozrejme školstvo. A keďže som bol vyštudovaný učiteľ,  waldorfská pedagogika bola pre mňa jednoznačnou voľbou. Napriek tomu, keď prišla ponuka prísť sem do školy na post klubistu a telocvikára, nebolo to vôbec ľahké rozhodnutie, vzhľadom na to, že na mojej predchádzajúcej škole som bol triednym učiteľom ôsmakov a veľmi som túžil ísť s nimi až do deviatej triedy. Svoje rozhodnutie však určite neľutujem, aj keď ideál waldorfského učiteľa je obrovský a človek takmer nevyhnutne prežíva rozpor medzi týmto ideálom a tým, čo môže reálne, ako človek so všetkými svojimi chybami a nedostatkami deťom dať.

Kto ma inšpiruje?

Inšpirujú ma všetci ľudia, ktorí sa snažia žiť to, čo spoznali ako pravdu.

Čím žijem?

Priznám sa, že ako som sa stal triednym učiteľom, tak väčšinu voľného času trávim prípravou do školy. Úžasné ale je, že všetko, čo sa na našej škole učí, je veľmi zaujímavé a prehlbuje to moje porozumenie svetu. Okrem toho sa snažím venovať aj svojej rodine.