Waldorfská škola v Bratislave

Čo by som chcela urobiť, aby bol svet lepší.

Autor: Waldorfská škola, 6.9.2013

(Toto je článok, ktorý písala naša žiačka na konci šiestej triedy na moju otázku - Čo by si chcela urobiť, aby bol svet lepší. Ak máte enviromentálne cítenie, prečítajte si a prípadne jej napíšte.)No, predovšetkým by som bola prísnejšia ohľadne odpadu... Odpadu, ktorý putuje do… Pokračovať v čítaní