Waldorfská škola v Bratislave

Ako sa darí absolventom waldorfskej školy na stredných školách?

Autor: Waldorfská škola, 2.4.2012

Waldorfská škola po 10. rokoch svojho pôsobenia má už dva ročníky absolventov, po tomto školskom roku pribudnú tretí. Ich výsledky a to ako sa im darí, sledujeme aj po ich odchode. Po polroku na zvolenej strednej škole ich pozveme na rozhovor, ktorého súčasťou je aj krátky dotazník. V tomto čase prebiehajú stretnutia s minuloročnými absolventami.


comments powered by Disqus