Waldorfská škola v Bratislave

Darovanie 2% dane

Autor: Waldorfská škola, 28.2.2012

Milí rodičia, priatelia,

tak ako  každý rok v tomto čase  sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie 2% z Vašej dane z príjmu. Budeme  radi, ak  našu prosbu rozšírite  medzi svojich  priateľov i známych. Pomôže nám aj sprostredkovanie kontaktov na firmy, o ktorých máte informácie, že sú ochotné pomáhať takýmto spôsobom.
My  pre Vás ponúkame zorganizovanie tvorivých dielní v ľubovoľnom čase. Získané prostriedky  budú použité na zveľadenie školy, z čoho budú mať prospech naše deti.

Vopred všetkým ďakujeme.
Rada rodičov

Obchodné meno: Výchova k slobode, o.z.
Sídlo: Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
IČO: 36061042 SID: nepridelené
Právna forma: občianske združenie


comments powered by Disqus