Waldorfská škola v Bratislave

Deň otvorených dverí – doplnené

Autor: Waldorfská škola, 25.5.2012

Pri príležitosti 10. výročia založenia waldorfskej základnej školy v Bratislave škola otvára 31. mája 2012 svoje priestory pre rodičov a širokú verejnosť:

A takto to celé prebiehalo:

Máme za sebou pre školu mimoriadnu akciu Deň otvorených dverí. Vďaka dvom rodičom sme stihli na poslednú chvíľu aj vylepšiť okná školy, síce nie dokonale, ale predsa označiť cestu ku škole, pripraviť, čo sme zvládali.

Napriek tomu, že sme túto akciu v časovej tiesni zvlášť nepropagovali, boli sme milo prekvapení účasťou – okolo 25 ľudí. Prišli „našinci“, ale aj mnoho nových tvárí. Zvlášť potešili odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu, vrátane pána Kelecsényiho, ktorý pod vedením pána Kríža sformuloval negatívne stanovisko k stredoškolskému vzdelávaciemu programu. Keďže nám ráno ochorel učiteľ fyziky, musel pán Kelecsényi navštíviť miesto 8. ročníka epochu fyziky v 7. ročníku. Druhý problém nám nastal v 9. ročníku, kde hosťoval študent z univerzity, ktorý nikdy predtým neučil, ale zaoberá sa témou totalitarizmu, a tak bol pani triednou učiteľkou pozvaný práve na tento deň na epochu dejepisu skôr, než ktokoľvek tušil, že bude Deň otvorených dverí. Napriek jeho neskúsenosti, pani odborníčka na dejepis z ŠPÚ bola s vedením hodiny spokojná. S rovnakým pocitom spokojnosti odchádzali zo školy aj pán Kelecsényi a naša gestorka pani Bagálová z ŠPÚ. Toto bola pridaná hodnota akcie, s ktorou nikto nepočítal.

Po epochovom vyučovaní niektorí rodičia využili príležitosť položiť učiteľom svoje otázky a hodinová diskusia o waldorfskej metodike pomohla všetky zodpovedať.
Aj ďalšie hodiny v rozvrhu rodičia využili na návštevu – angličtinu, eurytmiu aj prácu s drevom.

V podvečerných hodinách ste mali možnosť využiť príležitosť na osobné stretnutie s učiteľmi školy. Túto možnosť, bohužiaľ, využili len traja rodičia školy a dvaja z mimoškolského prostredia. Napriek tomu, vzájomná 90 minútová diskusia priniesla zaujímavé postrehy a podnety pre kolégium učiteľov ako aj pre zúčastnených rodičov.

Celá akcia bola hodnotená zatiaľ všetkými účastníkmi veľmi pozitívne, ako prínos nad naše očakávania. Momentálne zbierame postrehy a pripomienky, ktoré nám umožnia ju robiť v budúcnosti ešte lepšie, profesionálnejšie.comments powered by Disqus