Waldorfská škola v Bratislave

Draci v škole (aká bola Michaelská slávnosť)

Autor: , 8.11.2012

Už vo štvrtok večer by mohol skúsený pozorovateľ zbadať, že sa v škole niečo deje… Hlúčiky dospelých, rýchle telefonáty, tajné mrknutia prezrádzali, že do tohto spiknutia sú zapojení všetci učitelia. V piatok ráno už bolo očividné, že dnes sa niečo zvláštne stane. V niektorých triedach sa na epoche ozvala táto správa:

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajina a v tej krajine žili draci. Tí draci chodili po krajine a pozerali, ako sa komu darí, kto  čo robí, ale beda tým, ktorí nič nerobia! Tých, milé deti, draci začiernia… Také začiernené, keď ich stretne čert, ten ich odvlečie do svojho kráľovstva.. Potom prichádza anjel a umyje začiernené a dáva dieťaťu svoju hviezdu …..na konci krajiny, kdesi na vysokom kopci až pri Slnku vládne Archanjel Michael, ktorí má tu moc, že môže drakov vyslobodiť a oni sa stanú potom ľuďmi..

Potom sa deti opäť venovali svojej obvyklej činnosti. Po epoche sa však zrazu všetko zmenilo. Už sa nikto nemohol orientovať podľa rozvrhu. Školou sa začali šíriť vône pečených koláčov- najmä od tretiakov- pretože tí piekli hroznový koláč a od štvrtákov, ktorí spolu so šiestakmi vyrábali a piekli meče z kysnutého cesta. Tretiaci stihli pri pečení vyrábať drakov z nazbieraných gaštanov. Netrpezlivo čakali, kým si postupne chodili vyrábať drevené meče.

Druháci ostošesť šili ponožkových drakov, spod ihiel im sršali plamene, len aby to načas stihli a mohli  sa postaviť zoči-voči túlavým drakom. V triede sa našlo aj zopár princezien, na ktoré si draci brúsili zúbky. Šikovní, usilovní drevárski tovariši zo 7 triedy medzitým ukuli v slnečnej vyhni pevné drevené meče pre malých udatných rytierov, a okrem toho stihli urobiť skúšku odvahy ohňom- pomohli rozkúriť novú pec.

Deviataci v krajčírskej dielni horúcou ihlou šili kostýmy a vyrábali masky pre bytosti -drakov, čertov a anjelov. Najťažšiu časť úlohy krídla anjelov posiate hviezdami robili do poslednej chvíle a chvalabohu stihli to práve včas.
Žiaci ôsmeho ročníka vyrobili koruny z listov na michaelskú hru pre prvákov a potom veľmi zručne a s chuťou pripravili všetko potrebné na “Michaelskú pizzu”, ktorá mala premiéru. A nielen ona! Aj piecka, v ktorej sa piekla. Tú môžete vidieť na fotkách, žiaľ, tú úžasnú vôňu vám cez médiá sprostredkovať nemôžeme a chuť tiež nie. Takže na budúci rok ste pozvaní!

Deti sa ozbrojili drevenými mečmi. Bolo jasné, že na niečo čakajú.

Najrýchlejší boli rytieri z tretej triedy. Tí vypátrali, že aj v našej škole sa objavili bytosti z rannej rozprávky. A neboli to len Draci, ale aj čerti, ba podaktorí videli aj anjelov. Znenazdajky sa na dvore strhla trma-vrma – deti, ktoré nespievali, netancovali, nepiekli alebo inak nepracovali, začali Draci prenasledovať. Zrazu mali na tvári čierny fľak a už ich aj čerti niekam niesli. Ešteže tam boli aj anjeli, ktorí ich zas vyslobodili. Za všetko však mohli tie veľké netvory s maskami na tvári, v plášťoch a kapucniach. Ako len na ne? Vtedy pani učiteľka Deniska navrhla, aby všetky deti spievali a obkolesili Draka. Ten sa potom nebude môcť brániť, lebo, na deti,ktoré niečo robia,  je drak krátky. A tak aj urobili. Drak bol bezmocný a nechal sa uniesť k ohnisku. Tam ho už prevzal archanjel Michael.

A takto pochodili všetky „temné bytosti“. Deti spevom pochytali aj čertov a boli voľné. Michael však urobil ešte jeden zázrak a svojim zlatým mečom premenil Drakov na ľudské bytosti. To bola oslava! A aby bolo všetkým ešte lepšie, nasledovala hostina z toho, čo šikovné detské rúčky doobeda upiekli. Najdlhšie sa zohrievali ôsmaci, ktorí hrdinsky piekli michaelské pizze v peci vonku.

Slávnostná nálada pokračovala v sobotu – Michaelskou slávnosťou – videli sme:

  • aké piesne sa naučil prváci
  • ako druháci zdolali skúšku odvahy skákaním a podliezaním svištiaceho dračieho chvosta
  • ako tretiaci stvorili svet cez básničky, pesničky, hru na flaute
  • ako štvrtáci ukončili piesňami a básňami epochu zrna
  • piataci nám ukázali ako sa dá sedieť na kolenách viacerí
  • šiestaci zahrali a zaspievali dvojhlasne nemeckú pieseň
  • siedmaci- zarecitovali báseň o ohni po nemecky
  • ôsmaci spolu s učiteľmi ukončil slávnosť Michaelskou piesňou

Tieto krásne dni sprevádzalo počasie ako darované – slniečko sa asi tiež chcelo s nami potešiť Michaelskému sviatku.

Ešte pár fotiek z piatku:

A zo soboty:
comments powered by Disqus