Waldorfská škola v Bratislave

Waldorfskí žiaci patria k najlepším

Autor: Waldorfská škola, 24.4.2012

Aj keď testovanie vedomostí žiakov nie je veľmi v súlade s cieľmi waldorfskej pedagogiky, ktorá vidí výsledky svojej práce širšie – v celkovom vývoji osobnosti každého dieťaťa, v jeho individuálnom zrení, škola sa nemôže vyhnúť celoštátnemu Testovaniu 9, ktoré musia absolvovať všetci slovenskí deviataci.

Výsledky tohtoročných deviatakov prekvapili i samotnú školu. Percentily v slovenskom jazyku a literatúre 97,96% a v matematike 96,96% svedčia o tom, že waldorfská škola predbehla svojimi výsledkami väčšinu slovenských škôl. Len 2,04% slovenských škôl bolo lepších v slovenčine a 3,04% v matematike.

Za významný ukazovateľ považujeme najmä ten, že v slovenčine sa prejavila najmä vysoko nadpriemerná schopnosť waldorfských žiakov čítať s porozumením. K tejto kompetencii sa snaží waldorfská pedagogika viesť žiakov na všetkých predmetoch.

Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy / všetkých škôl v rámci SR:

matematika
78,70% / 57,54%
slovenský jazyk
72,87% / 54,47%


Naším deviatakom k výsledku blahoželáme a všetkým učiteľom ďakujeme!

comments powered by Disqus