Waldorfská škola v Bratislave

Čo znamená žiť s mobilmi?

Autor: Pavel Hanuštiak, učiteľ, 30.9.2014

Prednáška o elektrosmogu.

V stredu 1.10.2014 o 17.00 hod. Vás pozývame na prednášku pána Schlegela, ktorý bude už po druhýkrát na našej škole rozprávať na pálčivé témy, ktoré sú v tomto roku hlavnou prioritou našej školy. Sú to: Elektromagnetické žiarenie na škole a jeho pôsobenie na zdravie žiakov a učiteľov, mobilné žiarenie, čo znamená žiť s mobilmi, wifi, bezdrôtovou technikou... Môžete si pripraviť otázky, ktoré Vás v súvislosti s touto témou najviac zaujímajú.

Pán Peter Schlegel, Dipl. Ing. ETH je švajčiarsky predstaviteľ medzinárodnej iniciatívy v boji proti elektrosmogu. V minulom školskom roku bol na našej škole a okrem prednášky urobil aj rôzne merania, ktoré boli v niektorých častiach budovy dosť alarmujúce. 

Kvôli zdraviu našich žiakov sme sa rozhodli v tomto školskom roku urobiť čo najviac opatrení, aby sa tieto hodnoty znížili na minimum a tak sa predišlo možným nepriaznivým vplyvom, ktoré sú v mnohých prípadoch príčinou budúcich zdravotných problémov nás všetkých.

Prednáška je veľmi zaujímavá , určite sa dozviete množstvo informácií, ktoré sú nám v bežnom živote nedostupné a možno nám aj ako rodičia pomôžete pri plnení niektorých opatrení.


comments powered by Disqus