Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Moc imaginácie - pozvánka na seminár

Autor: Miroslava Tagar, učiteľ, 11.10.2014

Milý priatelia, pozývame Vás na inšpirujúci seminár, ktorý organizuje  OZ PACE

14.10.2014   od 18.00 do 21.00 v Cvernovke - Connect Coworking, Bratislava


Gesto, zvuk, imaginácia

telo a tvorivý prejav ako forma poznania


Už zopár storočí dominuje intelektuálna reflexia a verbálna komunikácia tomu, čo sa na Západe považuje za poznanie.

Umenie, veda a úsilie o osobný duchovný rast boli od seba úplne oddelené. Kým zostanú oddelené, žiadne z nich nemôže odhaliť celú ľudskú bytosť.

K uvažujúcemu, intelektuálnemu vedomiu, ktoré používame väčšinu času, môžeme pridať zmyslovú, pohybovú, predstavovú a zvukovo-vibračnú inteligenciu a umožniť tak priame pozorovanie vlastnej telesnej, duševnej a duchovnej skúsenosti.

Schopnosť presného imaginatívneho vnímania samého seba u čoraz väčšieho množstva ľudí rastie a ľudia stále viac dokážu vnímať a vyjadriť svoju vnútornú dynamiku prostredníctvom svojej individuálnej kreatívnej predstavivosti a intuície a využiť tieto univerzálne procesy sebauvedomenia a sebaliečenia.

Spontánny tvorivý prejav sa stáva hlavným prostriedkom objektívneho poznania ľudskej povahy v psychofonetike - metóde sebauvedomenia, transformácie a empatie pomocou neverbálnej komunikácie.

Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, koučovania, psychoterapie a liečenie na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície. Využíva vnímanie, gesto, vizualizáciu a zvuky abecedy, združujúca poznanie a skúsenosti do efektívneho prejavu a komunikácie.

Seminár povedie Yehuda Tagar (Austrália, Južná Afrika, Anglicko), zakladateľ psychofonetiky, riaditeľ Psychophonetics Institute International, predseda Akadémie Psychosofie pre Strednú Európu a zakladateľ a lektor Školy empatie na Slovensku.

Seminár je určený pre verejnosť a tiež pre záujemcov o nový Základný rok psychofonetického vzdelávania ŠKOLY EMPATIE, organizovaného Akadémiou PACE od jari 2015 v Bratislave. Príďte sa zoznámiť s metódou hlbokého sebapoznania a moderným terapeutickým a poradenským prístupom, ktorý si odvážne dáva prívlastok – psychológia slobody.

Súčasťou seminára je prednáška a následný experimentálny workshop s terapeutickou metódou – Psychofonetikou.

Vstupné: 12€

Info: www.pace.sk, prihlasovanie : pace.slovakia@gmail.comcomments powered by Disqus