Waldorfská škola v Bratislave

Kalimbohranie v našej škole

Autor: Miriam Bednárová, učiteľ, 29.3.2019

Skús zahrať, čo si dnes raňajkovala.

Kto nám zahrá, ako sa teraz cíti?

Tak s týmito úlohami nemali naši žiaci žiaden problém a bez mihnutia oka na ne reagovali prirodzeným intuitívnym hraním na kalimbu – nástroj, ktorý sa stal minulý týždeň centrom pozornosti na hodinách hudobnej výchovy v triedach na druhom stupni. Spontánne hranie, hry intuitívnej pedagogiky s využitím kalimby, ale aj rozprávanie o výrobe hudobného nástroja, ktorý sa vyrába na Slovensku a o jeho cudzokrajnom pôvode bolo náplňou týchto stretnutí s lektormi zo stredného Slovenska.

Okrem detí mali možnosť vyskúšať si kalimbu aj rodičia, zamestnanci a priatelia školy a to na podvečernom stredajšom kalimbohraní, z ktorého sa stalo veľmi príjemné stretnutie s hudbou a rozprávaním. Menším prekvapením bola účasť detí, ktoré kalimbohranie na hudobnej výchove tak zaujalo, že si prišli večer zahrať znova. 

Manželia Marek a Katka Boľfovci so svojimi spolupracovníčkami nám pripravili čarovné chvíle plné pokoja a vzájomného počúvania. Lebo taký je aj nástroj, ktorému venujú v súčasnosti časť svojho života – pokojný, hĺbavý, relaxačný. Ale dá sa s ním aj hrať a smiať ako sme sa mali možnosť presvedčiť. A ako sa vyjadrilo dievča zo šiestej triedy, je fajn na ňu hrať samému, ale ešte lepšie spolu s inými ľuďmi.

Kalimby zostávajú v škole pre ďalšie príjemné chvíle hrania a „hrania sa“ na hodinách hudobnej výchovy, či pri iných príležitostiach a s nimi  snáď aj príjemné spomienky na uplynulé workshopy a inšpirácia pre budúcnosť. Kalimba je totiž nástroj, na ktorý sa netreba učiť hrať, stačí len nebáť sa a chytiť ju do rúk...

Video


Fotogaléria

comments powered by Disqus