Waldorfská škola v Bratislave

Pozvánka na seminár utvárania školskej záhrady

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 26.1.2016

Pozývame Vás, dňa 1. 2. 2016 od 8.30h do 16.30h, na seminár o utváraní našej školskej záhrady
s architektom Oldřichom Hozmanom, ktorý sa zaoberá už niekoľko rokov organickou architektúrou.
Budeme spoločne priamo v záhrade hľadať miesta na chodníky, tiché zákutia, vyvýšené hriadky a potom spoločne pokračovať vo vytváraní modelu našej záhrady. Máte možnosť zažiť, ako spoločnými silami ale
s rozdielnymi pohľadmi vzniká jedno dielo, naša školská záhrada. Ak máte záujem, prihláste sa mailom na tatiana.matova@iwaldorf.sk.
comments powered by Disqus