Waldorfská škola v Bratislave

Príma workshop s Primou

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 10.11.2016

Kedy už prídu! Kedy už prídu! Zasypávala ma otázkami tretiačka Tánička. A nielen ona, aj iné deti z klubov očakávali príchod hostí z Neziskovej organizácie Prima. Konečne na parkovisko zastalo auto a vystúpili Martinka Jakubcová, Alex Slamka ....... a sympatický pomocník Emil.

Bol štvrtok 27. októbra 2016 a čakalo nás tvorivé popoludnie a zoznamovanie s novými priateľmi. V tretiackej triede sa pripravili stoly a asi 15 detí sa nedočkavo vlialo do priestoru a našli svoje miestečká. Rozprestreli svoje tričká a začalo sa farebné tvorenie. My sme prispeli s nápadom otláčať na farbené jesenné listy, kde sa potom ukazovala nielen pekná farebnosť, ale aj zaujímavá textúra.Každé tričko sa stalo nezameniteľným originálom nápadov a fantázie. Martinka, Alex a Emil ak bolo treba, ochotne poradili , pomohli. Dve hodiny utiekli ako voda. Deti si spokojne odnášali svoje dielka domov, niektoré s otázkou, či ešte bude takéto stretnutie. Nuž, určite áno. Spoločne strávené chvíle pomôžu sa vzájomne lepšie spoznávať a utužiť priateľstvá.

A odkiaľ boli vlastne naši nový kamaráti?

Prima n.o., je chránená dielňa a domov sociálnych služieb. V ich chránenej dielni sú zamestnaní štyria ľudia s mentálnym znevýhodnením. Sú to výborní kolegovia, na ktorých sa dá spoľahnúť a svoju prácu si vážia. Prima poskytuje sociálne služby ďalším deviatim ľuďom, ktorým pomáha hľadať spôsoby, ako sa o seba postarať a samostatne si poradiť.
Kontakty:
www.dssprima.sk
www.facebook.com/dssprima/

Fotogaléria

comments powered by Disqus