Waldorfská škola v Bratislave

Škola v ostrom štrajku

Autor: Waldorfská škola, 27.1.2016

Od pondelka je naša škola v ostrom, časovo neohraničenom štrajku. Naši učitelia sa denne stretávajú a zúčastňujú na akciách Iniciatívy slovenských učiteľov, aby podporili po 26 rokoch márneho čakania požiadavku nastoliť tému vzdelávania ako prioritu v tejto spoločnosti. Potrebujeme však podporu rodičov, verejnosti, preto sprostredkúvame link na možnosti, čo pre nás môžete všetci urobiť, aby sa veci pohli a učitelia sa mohli vrátiť ku svojej práci.

https://dennikn.sk/blog/ako-pomahat-ucitelom-v-strajku-a-neskor/

Každé ráno sa stretávame, aby sme analyzovali situáciu a hľadali možnosti, ako štrajk podporiť. Chceme aj prostredníctvom našej stránky informovať najmä rodičov o tom, čomu sa venujeme.

Čo sa stalo v stredu 27.1.2016…

Ráno skupina našich učiteľov podporila protest učiteľov  a rodičov v Leviciach.


Ďalšia skupina našich učiteľov prijala pozvanie Bilingválnej strednej školy C.S. Lewisa pre učiteľov bratislavských škôl za účastí médií. Zišli sme sa zástupcovia cirkevnej, alternatívnej školy, Školy pre mimoriadne nadané deti a verejných škôl, aby sme spoločne so študentmi hľadali víziu dobrej školy. Prekvapivo sme sa zhodli na rovnakých veciach a tu sú výsledky našej diskusie:


V rozprave zaznelo, že v ideálnej škole je centrom žiak a jeho rozvoj. Chceme:

 • aby dieťa mohlo zažiť pocit zmysluplnosti

  • vďaka vytvoreniu podmienok pre individuálny prístup

 • aby sa dieťa do školy tešilo a bolo školou motivované a nie brzdené v rozlete


V ideálnej škole musí byť učiteľ rozumný a rozhľadený človek a aby sme takých ľudí do škôl dostali a udržali ich tam, potrebujeme:

 • dôverovať im a dať im slobodu 

  • vo výbere učebníc

   • to chce peniaze priamo na školy

  • vo výbere pomôcok

   • to chce peniaze priamo na školy

  • prostredníctvom premeny inšpekcie (ako podporného, nie kontrolného orgánu, mentoring)

  • v uvoľnení učebných osnov

 • ohodnotiť ich

  • zaplatiť ich

   • aby mohol učiť aj živiteľ - muž

 • podporiť ich

  • špeciálne tímy (logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, asistent učiteľa) na školách

  • vtiahnuť študentov učiteľstva do života škôl zvýšením praxe

  • zmyslupné a chcené dopĺňanie vzdelávania (Coursera a pod.)

   • bez tlačenia do neužitočných školení

 • neznechutiť ich byrokraciou či slabým materiálnym zabezpečením školy

 • uvoľniť podmienky kvalifikovanosti, aby mohli učiť aj profesionáli z odboru, no “bez papiera”

  • mať na škole priestor, ako ich pedagogicky formovať (nahradiť DPŠ praxou)

 • vážiť si ich

  • zatraktívniť povolanie pre študentov

 • nevyčerpať ich a predísť vyhoreniu

  • menší úväzok ako priestor pre neformálne aktivity s deťmi


Ideálna škola je:

 • ak existuje partnerský vzťah medzi žiakom, rodičom, vedením školy a učiteľmi

 • ak je dostatočne vybavená technickým zabezpečením

 • ak je prostredie školy esteticky prívetivé a motivujúce

 • ak podnecuje kreativitu všetkých strán

 • ak je o reálnom živote a súvislostiach (nie len v teoretických učebnch plánoch)

 • ak dáva a prijíma spätnú väzbu namiesto nič nehovoriacich známok

 • ak v nej vládne kultúra dôvery

 • ak existuje možnosť slobodného výberu

 • ak sa poskytuje žiakom možnosť výberu

  • hĺbka učiva, metódy, učebné materiály

 • ak sa dá v rámci vyučovania vytvoriť priestor pre neformálne vzdelávanie (vo Francúzku majú na to celý jeden deň v týždni - stredu)

 • ak dokáže zabezpečiť budovanie sociálneho cítenia a zmyslu pre hodnoty


Usilujme sa hľadať spôsoby, ako tento ideál meniť na realitu. Pre naše deti a budúcnosť tejto krajiny.

comments powered by Disqus