Waldorfská škola v Bratislave

Prvý školský deň

Autor: Waldorfská škola, 1.9.2018

Milí rodičia,

po letných prázdninách opäť otvárame naše školské brány. Prvý školský deň deti prichádzajú o 8.30 hod do svojich tried,  následne bude slávnostné zahájenie školského roka v telocvični. Slávnosť a privítanie pre prvý stupeň končí o 10:30 hod    a pre druhý stupeň o 11:00 hod. Obed, ranný a popoludňajší klub nebude.


 Tešíme sa na Vás.


comments powered by Disqus