Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Tretiaci a štvrtáci bunkrujú

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 20.9.2019

Po prázdninách sa osadenstvo v kluboch trochu zmenilo. Deti sú o čosi staršie a zmenil sa aj ich priestor na hranie. Deťom sa po novom rozdelili miesta na bunkre.

Túžba stavať, organizovať, schovávať sa, vylepšovať  je aktuálna každý rok. Preto si každá trieda vybudovala bunkre dva - chlapčenský a dievčenský.  Z hromady dosiek a paliet, ktoré pridelil pán učiteľ Martin Malgot rýchlo ubúdalo  a pri plote záhrady medzi krovím vznikli malé príbytky obývané nadšenými detvákmi. Pravdaže nezaobišlo sa to bez hádok, občas popadaných dosiek a aj občasných medzitriednych konfliktov. Napriek tomu bunkrovanie patrí medzi najobľúbenejšie  dvorové akcie.

V čase pokoja sa deti sťahujú do bunkrov a delia sa o svoje tajomstvá. Okolie skrášľujú budovaním  nových záhonov,  kde si vysádzajú kvietky, bylinky a malé kríčky.

Renata Kubečková


comments powered by Disqus