Waldorfská škola v Bratislave

Znovuzrodené jazierko

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 27.9.2019

Idea jazierka vznikla kedysi v roku 2008 po presťahovaní školy z Petržalky do Mierovej kolónie. V tom čase sme spoločné priestory obývali spolu s waldorfskou škôlkou Hviezdičky, ktorá teraz sídli v Trnávke. Spoločne s pani učiteľkami zo škôlky vznikla myšlienka, že by bolo dobré, aby naše deti zažívali v školskej záhrade živel vody. Dohodli sme sa, že vybudujeme jazierko, ktoré sa stane miestom pozorovania rastlín, živočíchov, miestom oddychu, miestom rozhovorov. Najprv sme hľadali miesto. Pomáhali nám ľudia, ktorí majú dar, že cítia vodu aj keby bola niekoľko metrov pod zemou. Prvý výkop sme urobili bagrom, nakoľko vtedy sme budovali studne v roku 2009. Najväčšiu prácu urobili prví a druhí absolventi, vtedajší ôsmaci,  s pani učiteľkou Renatkou Blaschke a vtedajší siedmaci s Alenkou Klčovou. Neskôr sme spolupracovali s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Jablonka  a s rodičom, pani Erikou Galanskou. Počas nasledujúcej Jánskej slávnosti v roku 2010 bolo jazierko napustené. Prvé roky sa o jazierko starala pani učiteľka z Hviezdičiek Patrícia Svetlíková – Tokárová, neskôr pani učiteľka Renata Blaschke a Tatiana Čunderlíková.

Po dvoch rokoch bola nutná oprava fólie. V júni 2012 bola fólia vymenená vďaka sponzorskému daru rodičov Mikulovcov. Rodič, pani Evka Krčmáriková, ktorá sa zaoberá záhradami z hľadiska feng shuej navrhla dobudovanie akejsi ochrany jazierka z veľkých balvanov. Vysiali sme trávu, zasadili vŕbu.

Od roku 2013 po Dominikovi Dluhošovi mala na starosti jazierko Tatiana Maťová a žiaci šiesteho ročníka, ktorý v rámci prác na pozemku dozerali na jazierko, čistili ho a  strážili. V spolupráci s architektom Oldřichom Hozmanom sme pracovali na projekte záhrady a v rámci toho sme do detailov vypracovali okolie jazierka. S pomocou rodičov sme hľadali vhodné projekty. Peňazí bolo málo, tak sme zorganizovali niekoľko dražieb umeleckých  a výtvarných prác žiakov, učiteľov a priateľov školy. Výťažok bol venovaný na nákup fólie, kameňov, filtrácie, čerpadla. Začali sme spolupracovať  s odborníkom na tvorbu jazierok, s Jánom Turisom, ktorý nám navrhol postup prác pri rekonštrukcii jazierka a dozeral celý čas na naše kroky. Hľadali sme prostriedky rôznymi cestami. Po dobudovaní jazierka sme zistili, že fólia na brehoch  je neustále odkrytá pohybom detí. Po konzultácii s odborníkom na jazierka sme sa pustili do vybudovania kamenného chodníčka.  Preto sme opäť jazierko vypustili, vyčistili, pripravili na dokončenie pevných brehov. Rekonštrukcia sa ešte predĺžila nakoľko elektrický kábel prívodnej elektriny na filtráciu sa poškodil a musel byť vybudovaný nový. Ale s týmto vybudovaním bol vybudovaný aj prívod vody na polievanie a na pitie.

Jazierko bolo opäť znovuzrodené 18.7.2019. Po vyčistení, zaplátaní dier, znovu zapojení filtračného systému, napustení a nasadení vodných rastlín, sa podarilo jazierko po rokoch oživiť.  Počas septembra 2019 sme spolu so žiakmi dokončili okolie jazierka, vypleli sme burinu, vysadili sme rôzne kvety, kríky, urobili chodníčky, pribudli miesta na sedenie.

Po Michaelskej slávnosti 28.9. 2019 sa uskutočnila Jazierková slávnosť. V rámci nej zazneli aj želania rodičov a detí. Niektoré priania boli spísané na lodičky a spustené na vodu. Nakoniec zaznelo jedno  prianie:

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dokončenie jazierka a prajeme mu, aby si každý vychutnal jeho pokoj a krásu a neničil ho.“


Projektový zámer  je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, časom, vybavením projektu na dokončenie jazierka.

Tatiana Maťová


comments powered by Disqus