Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Október a november v školskom klube

Autor: Waldorfská škola, 6.10.2020


Michaelská hra


V dnešných časoch je všetko inak ako po minulé roky. Vedeli sme, že Michaelská besiedka rovnako ako predtým Veľkonočná bude zrušená, preto sme si dali s klubistami záväzok nevzdať sa Michaelskej hry. Od začiatku septembra mali žiaci najvyšších ročníkov časť vyučovania popoludní v záhrade, kde sme už boli aj my klubistky s tretiakmi a štvrtákmi. Tam skrsla myšlienka, prepojiť vyučovanie tzv. komunít s prípravou Michaelskej hry. Učitelia Michal a Peter súhlasili a so žiakmi hlavne 9. triedy sa pustili do plánovania. Vychádzali z minuloročného plánu hry, kedy žiaci  preukazovali svoju odvahu, čestnosť a zmysel pre spravodlivosť na 4 stanovištiach. Pôvodný termín 29.9. sme museli pre zlé počasie a chorobnosť medzi deviatakmi presunúť na 6.10. Deviataci sa napriek prekážkam zodpovedne chopili svojej úlohy a pripravili pre žiakov 1. stupňa stanovištia plné krásnych obrazov, za ktorých zdolanie deti získavali dračie šupinky. Na záver ukázali svoju obratnosť a schopnosť spolupráce pri naháňaní a spútaní draka. Na záver boli všetci svätým Michaelom právom pasovaní za jeho rytierov. Atmosféra bola výborná napriek tomu, že z rôznych príčin vypadli traja klubisti zo štyroch, vďaka patrí najmä deviatakom a všetkým, ktorí pomohli! 

A už sa zaoberáme v klube ďalšou úlohou, ako urobiť Martinskú slávnosť v dnešných časoch?

Jana Karasová
Oslava svätého Martina


Tento rok sme hromadný Martinský sprievod všetkých štyroch ročníkoch prvého stupňa realizovať kvôli bezpečnostným opatreniam nemohli. Tak si každá trieda zrealizovala oslavu svätého Martina, zvlášť, v priestoroch areálu školy.

Prváci napríklad pod vedením svojej pani učiteľky Renátky napiekli voňavé vanilkové rožky, ktoré nám vôňou zaplavili celú školu. Vyrobili si krásne lampióny a potom sa vybrali spoločne ako celá trieda na malú prechádzku po školskom areáli, spievajúc pritom Martinské piesne. Lampióny im krásne na cestu svietili a pridali sa k nim aj ich spriatelená trieda - štvrtáci, ktorí si ešte na začiatku školského roka vytvorili s týmito našimi nováčikmi priateľstvo tým, že každý sa „stará“ o jedného svojho prváčika. A tak sa vanilkové rožky, ktoré deti dostali po sprievode delili vo veľkom, a druhá polka často skončila u svojho veľkého kamaráta.

Jaska Fugger

Zazimovanie stromov


Novembrový čas nám okrem Martinských osláv pripomenul aj príchod zimy, zatiaľ ešte nie bielej so snehovou nádielkou ale predsa. Pri pobyte vonku v prírode a v klube sme si s deťmi pripomenuli, ako prebieha zima v prírode. Začali sme kŕmiť vtáky, pozorovali sme zvieratá ako si zbierajú zásoby a pán učiteľ Martin  nás požiadal o pomoc so stromami. Stromy treba predsa na zimu tiež pripraviť-zazimovať ich. Okolo každého stromu na dvore našej školy bolo treba vytvoriť kruhovú „perinu/ zloženú z kompostu a zakrytú lístím. Deti zo všetkých ročníkov prvého stupňa sa na tejto peknej práci veľmi usilovne podieľali. Aj vďaka nim budú môcť stromy v zime tíško spať a čakať na čas kedy opäť rozkvitnú.

Jaska Fugger

                             
comments powered by Disqus