Waldorfská škola v Bratislave

Orientačný víkend pre budúcich prváckych rodičov

Autor: Waldorfská škola, 14.2.2020

Milí rodičia budúcich prvákov!

Srdečne Vás pozývame na informačno - zážitkový víkend, kde sa budete môcť do hĺbky oboznámiť s waldorfskou pedagogikou na našej škole, s jej špecifikami a vyskúšať si niektoré z predmetov, ktoré sprevádzajú deti na waldorfskej škole počas celých deviatich rokov.

Budete mať možnosť zoznámiť sa s budúcou prváckou triednou učiteľkou – Renatou Kubečkovou a s ostatnými pedagógmi našej školy, ktorí povedú jednotlivé bloky prednášok a zážitkových seminárov a radi zodpovedia všetky Vaše otázky.

Toto víkendové stretnutie nahrádza doterajšie tradičné predzápisové stretnutia v plnom rozsahu. Odporúčame  ho všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí sa chcú o waldorfskej pedagogike dozvedieť a aj si ju priamo vyskúšať. Tento seminár je prístupný aj pre rodičov, ktorých deti ešte nie sú v predškolskom veku.

Termín: 6.-8.3.2020

Cena:  80€/ jeden rodič

  120€/ pre obidvoch rodičov

Vložné na mieste v hotovosti.

Termín záväzného prihlásenia: do 1.3.2020 TU


Plagát

Rozvrh


Ponúkame nasledovné zážitkové semináre (kapacita max. 15 (20) ľudí):

·  Eurytmia - pohybové umenie na waldorfskej škole, význam, princípy, účinky

·  Formové kreslenie - od formy k rysovaniu

·  Fyzika - ukážka z vyučovania ročníkov 8 – 9

·  Geografia, Biológia, Dejepis - prierez humanitnými a prírodovednými predmetmi ročníkov 2. stupňa

·  Jazykový blok - slovenčina 2. stupeň, angličtina 1. stupeň - ukážky z vyučovania

·  Matematika - prierez vyučovania matematiky na waldorfskej škole

·  Práca s drevom - vodný živel, základné rezy nožom a lyžica a varecha, ako predĺženie ruky

·  Ručné práce - šitie puzdier na písacie potreby, príprava na šitie peračníkov pre prvákov

·  Výtvarný výchova - maľovanie mokré do mokrého akvarelovými farbami


Občerstvenie (káva, čaj) zabezpečíme, jedlo je vo vlastnej réžii účastníkov.

Parkovanie odporúčame na Magnetovej ulici.

Akcia je určená výhradne pre rodičov, pre deti nebude dozor zabezpečený, ak ste nútení zobrať aj dieťa, zabezpečte mu, prosím, dozor. Svoje prípadné otázky smerujte na email: jaska.fugger@iwaldorf.sk


Motto: „Je toto škola pre moje dieťa?“


comments powered by Disqus