Waldorfská škola v Bratislave

Život školy

Prečo vstupuje waldorfská škola do štrajku

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 23.1.2016

Waldorfská škola vznikla z heroickej iniciatívy niekoľkých jednotlivcov, ktorí obetovali svoje osobné aj rodinné záujmy v prospech všetkých detí a ich rodičov, aby krok po kroku kus svojho života venovali tomu, aby v spoločensky nepriaznivom prostredí, navzdory konvenciám a pochybnostiam okolia… Pokračovať v čítaní

Navždy ostanú prví

Autor: Ivana Bánová, rodič, 15.1.2016

Tesne po Vianociach sa na pôde našej školy uskutočnila unikátna stretávka. Zišli sa tu prví absolventi, ktorí opustili školské lavice pred piatimi rokmi, a s nimi aj ich rodičia a pedagógovia - pionieri waldorfského školstva na Slovensku. Bez ich odhodlania, vytrvalosti a … Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa školy

Autor: Waldorfská škola, 12.1.2016

Výchova k slobode, o. z., Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36061042 Výchova k slobode, o.z., Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava, IČO: 36061042 ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy waldorfskej, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislavav súlade s ust. § 4 zákona  NR SR… Pokračovať v čítaní

Bilancia uplynulého roka a výzvy školy v novom roku

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 11.1.2016

S príchodom nového roka waldorská škola zavŕšila 14. rok svojej existencie na Slovensku. A aký bol rok 2015? Bol to prvý rok po ukončeni experimentálneho overovania waldorfskej pedagogiky, teda prvý rok stabilnej existencie školy bez pocitu neistej budúcnosti.  Skončila sa dôležitá… Pokračovať v čítaní

Vianočné prianie

Autor: Waldorfská škola, 23.12.2015

Žiarivé farebné Vianoce (zaznelo na Vianočnej slávnosti 2015)

Autor: Martina Grochalová, rodič, 23.12.2015

Spomienka na Vianočnú slávnosť (alebo Ladíme sa na Vianoce)

Autor: Ivana Bánová, rodič, 23.12.2015

Vianočná slávnosť sa teší veľkej obľube. Svedčia o tom aj priestory telocvične, ktoré sa zdajú byť z roka na rok menšie. A počet sklamaných hostí, ktorí sa na program Vianočnej slávnosti do telocvične nedostanú a tlačia sa na chodbe, zasa rastie. Je to určite aj tým, že rastie záujem o … Pokračovať v čítaní