Waldorfská škola v Bratislave

Veľkonočná slávnosť

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 20.4.2011

Keď sa celá príroda odievala do jarného šatu, i naša škola bola zo dňa na deň vyzdobenejšia jarnými farbami a plagátikmi, pozývajúcimi na Veľkonočnú slávnosť.

V každej triede sa dolaďovali posledné tóny, posledné slová programu a o čas v telocvični (kvôli nácviku) sa takmer zvádzali boje.

V sobotu, 16.4. o 11.10h všetko stíchlo a zaznel hlas moderátora besiedok Michala. Okrem privítania v tomto výnimočnom čase pripomenul aj 150.výročie narodenia človeka, bez ktorého by sme sa neboli stretli na takom peknom podujatí – Rudolfa Steinera, zakladateľa waldorfskej pedagogiky.

Potom už zaznel spev učiteľov, ktorý otvoril veľkonočnú besiedku. Vážnosť predchádzajúcich chvíľ prešla do veselosti pri vystúpení tretiakov s programom o jari s piesňami a hrou na flautách. Prváci nám ukázali ako dobre sa im darí v rytmike, zaspievali pieseň o jari a pri ich matematickom vystúpení veru uznanlivo pokyvovali hlavami aj skúsení druháci. Tí sa predviedli hrou na flautách a zinscenovanými hádankami jazykolamov. (Že neviete, čo to je? To treba vidieť!) Ani štvrtáci nevynechali spev a hudbu, a to v angličtine i slovenčine, jednohlasne i v kánone, s flautami i bez. Siedmaci ukázali prvky akrobatiky, porozprávali o Johanke z Arcu a zaspievali záverečnú pieseň z rovnomenného muzikálu. V podaní spevuchtivých piatakov zaznela anglická pieseň. Spev nevynechali ani šiestaci, pre istotu 2x, no hlasy si šetrili na predvedenie rečníckeho umenia v rozprávaní o tajomstve božieho kráľovstva. Vystúpenia detí ukončili deviataci v dvojhlase zaspievanou piesňou Pleni sunt coeli et terra. A celú besiedku uzavreli niekoľkí učitelia spevom.

Už iba niektorých stihol Michal pozvať na bazár, lebo tí rýchlejší ho predbehli. Ktovie, či išli najskôr do jedálne, kde čakali všakovaké dobroty – výtvory najmä šiestackých rodičov – alebo do stánkov jednotlivých ročníkov. Už na medziposchodí sme sa ocitli v zápche, lebo vajíčka zdobené druhákmi i farebné origami rôznych druhov sme si nemohli nevšimnúť. Na poschodí bola pestrá ponuka: od vajíčok maľovaných až po marcipánové, všemožné kvietky z rôznych materiálov, rovnako zajačiky, sliepočky, pozdravy, brošne… A všetko veľmi lákavé, vyrobené z krásnych materiálov šikovnými rúčkami našich detí.

Tieto rúčky ešte aj v sobotu mohli tvoriť najmä veľkonočné ozdoby v osmich tvorivých dielňach. No na poschodí bolo aj ďalšie lákadlo – cukráreň, ktorá bola tentokrát zásobená nielen rodičmi, ale aj deťmi, konkrétne piatakmi. A o tom, že boli sladkosti výborné, svedčili prázdnotou zívajúce tácky ku koncu bazáru.

Hoci naša slávnosť skončila, krásna jar pokračuje. Najskôr veľkonočnými sviatkami a potom, dúfam, nádhernými májovými dňami. Tak si tú krásu užite a dovidenia na Jánskej slávnosti.

Ďalšie pekné fotografie si môžete, už tradične, pozrieť v galérii Dominika Bugára.

comments powered by Disqus