Waldorfská škola v Bratislave

Informácie pre deviatakov

Autor: Slávka Šebová, učiteľ, 28.2.2012

Termíny odovzdania prihlášok na stredné školy:

1. na odbory s talentovou skúškou:

 • do 1. 2. 2012 stredné školy zverejnia kritériá a termíny prijímacej skúšky na odbory s talentovou skúškou,
 • do 20. 2. 2012 odovzdať vyplnené prihlášky (podpísané žiakom, zákonným zástupcom, potvrdené lekárom),
 • do 28. 2. 2012 škola odošle prihlášky na stredné školy na odbory s talentovou skúškou.

2. na ostatné stredné školy:

 • do 31. 3. 2012 stredné školy zverejnia kritériá a termíny prijímacej skúšky,
 • do 10. 4. 2012 odovzdať vyplnené prihlášky (podpísané žiakom, zákonným zástupcom, potvrdené lekárom),
 • do 20. 4. 2012 škola odošle prihlášky na ostatné stredné školy.

Termíny prijímacích skúšok:

 • talentové skúšky: 25. marec – 15. apríl 2012
 • 1. kolo prijímacích skúšok na SŠ: 14. a 17. máj 2012
 • 2. Kolo prijímacích skúšok na SŠ: 19. jún 2012

Testovanie 9

 • celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka: 14. marec 2012
 • náhradné testovanie žiakov 9. ročníka: 27. marec 2012

comments powered by Disqus