Waldorfská škola v Bratislave

Kúsok mora v štvrtej triede

Autor: Zuzana Bugárová, učiteľ, 28.3.2012

Viete o tom že vo štvrtej triede máme kúsok mora?

Hádam sa ani nikto nenájde, kto by o ňom nevedel a aspoň na chvíľku sa pri ňom nepristavil. Nejde o náhodné umiestnenie, pretože pozorovanie morského sveta úzko súvisí so štvrtáckou prírodovedou. Deti sa celý rok s radosťou a nadšením starajú o tento krehký svet. Samostatne rybky kŕmia, dolievajú vodu, čistia jeho steny a veľmi pozorne sledujú každú zmenu a udalosť v akváriu. Rybkám dali domáce mená, vypozorovali ich typické vlastnosti, chápu vzájomné vzťahy a funkcie jednotlivých obyvateľov tohto čarovného sveta.

Veľká vďaka patrí štedrému darcovi , ktorý toto akvárium s veľmi zložitým technickým zariadením škole pred dvoma rokmi daroval. Život v akváriu je už zabehnutý, stabilný a tento rok dostalo aj pekný drevený obklad. Škola hradí náklady na energiu. Ďalšie výdavky tvoria krmivo, špeciálna voda a soľ, chemické prípravky, liečivá, nové rybky, koraly… Nuž, nie je to lacný špás, ale ten kto sa aspoň na chvíľu nechá uniesť týmto čarovným svetom, je ochotný urobiť aj niečo navyše.

Naša trieda, ktorá má tento rok akvárium v patronáte, rozbehla niekoľko aktivít ako naďalej udržať tento skvost v škole. Štvrtáci každú stredu v čajovni ponúkajú okrem nápojov aj domáce koláče. Radi vám uvaria čaj, alebo kávu aj kedykoľvek, keď ich zastihnete v triede. Vašou návštevou čajovne, alebo kúpou výrobku našich detí (sú umiestnené na dolnej chodbe vo vitríne a na skrinkách) priamo podporíte zachovanie prevádzky tohto krásneho akvária. Ak by ste ho radi podporili jednorazovým, alebo pravidelným darom, prípadne si chcete „adoptovať“ konkrétnu rybku, či navrhnúť inú možnosť podpory, obráťte sa na kanceláriu, alebo priamo na mňa.

Ďakujeme. Zuzana Bugárová, tr.uč. 4.roč.comments powered by Disqus