Waldorfská škola v Bratislave

Ako dopadol Okrúhly stôl

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 21.4.2013

11. 4. 2013 sa konala diskusia Okrúhleho stola k waldorfskej pedagogike na podnet MŠ. Možnosť diskusie nevyužili niektorí odporcovia školy, ktorí svoju neúčasť buď neospravedlnili, alebo na pozvanie vôbec nereagovali. 

V diskusii dominovali najmä úspechy školy takmer vo všetkých oblastiach porovnávania s verejným školstvom. Kritické výhrady sa týkali najmä formálnych záležitostí, tak ako ich tlmočila Štátna školská inšpekcia. K jednotlivým výhradám inšpekcie sa vyjadríme osobitne.

Takmer všetci prítomní odborníci sa vyjadrovali za zmeny v školstve smerom k tvorivosti, osobnostnému rastu, vnútornej motivácii a konštatovali, že práve toto waldorfská škola už robí. Veľký záujem vzbudil najmä profesor Assenza, pôvodom Švajčiar pôsobiaci na olomouckej univerzite a viacerých slovenských univerzitách, ktorý bol jediným človekom, ktorý mal za sebou waldorfské vzdelávanie a mohol hovoriť z vlastnej skúsenosti. Potvrdil, že obviňovanie waldorfských škôl z religiozity je lžou, neexistuje monopol na jediný správny vedecký názor, že pravda sa formuje otvoreným poznávaním, jednotou racionálneho, zmyslového a intuitívneho bádania, ako ho na Slovensku prezentuje RNDr. Emil Páleš, na ktorého útočila pani Orbánová ako na zástancu waldorfskej pedagogiky. Veľmi pozitívne vyzneli české a nemecké skúsenosti s "waldorfom," skúsenosti pána profesora Tomáša Zdražila zo Stuttgartskej vysokej školy, pána riaditeľa pražského lýcea Ivana Smolku aj renomovaného profesora pedagogiky z pardubickej univerzity pána Rýdla.
Najcennejšie na celej akcii bolo to, že diskusia sa niesla v prevažnej miere v srdečnej atmosfére a nakoniec si všetci protivníci vzájomne podali ruky a rozišli sa s tým, že dokázali diskutovať  s nadhľadom, bez osobných urážok. Diskusiu si ministerstvo nahrávalo, zúčastnila sa jej slovenská televízia aj iné médiá, ktoré potom navštívili aj našu školu. Ďakujeme našim zahraničným hosťom, ktorí kvôli našej škole pricestovali zo Stuttgartu, Prahy, Pardubíc a z Olomouca a kvalitne argumentovali v prospech školy. 

comments powered by Disqus