Waldorfská škola v Bratislave

Botanika v šiestom ročníku

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 27.1.2013

Botanika v šiestom ročníku nadväzuje priamo na piaty ročník. Tu sa deti po prvýkrát stretli s naozajstnou botanikou. Dovtedy to boli skôr príbehy o rastlinách a reálny život s nimi na záhrade a v sade školy. Prípadne príležitostné zoznamovanie sa v škole v prírode.

V piatej triede deti prebrali nižšie rastliny, huby, riasy machy, lišajníky, prasličky, paprade a ihličnaté stromy. A v šiestej sú to kvitnúce rastliny, stromy a kry. 

Vo waldorfskom systéme vyučovania nám nejde o to, aby sme deti napratali systematikou a rozpitvali kvet do detailov, ale o vytvorenie vzťahu s rastlinnou ríšou. Prebudenie záujmu o ňu. Poukázanie na jej krásu a užitočnosť. Samozrejme, že je dôležité aj to, aby si deti osvojili aj základné vedomosti z tejto oblasti. Cez cit. Kreslenie, krásu, prepojenie na úžasný svet geometrie rastlín, ktorý sme si naozaj vyhľadali v svete geometrie, a tak sme prepojili tieto dva predmety

Toho roku sme so šiestakmi začali botaniku v škole v prírode. Je to ideálny priestor a čas, pretože sme v prírode, nikam netreba cestovať, máme viac času ako v škole, kde sa striedajú ešte aj iné predmety, chodíme na túry...a to všetko je ideálne na sústredenejšie a koncentrovanejšie vnímanie. A vzhľadom na toto všetko sme začali stromami.Sústredili sme sa na stromy, ktoré nás reálne obklopovali. Boli sme pod Sitnom, pri Počúvadlianskom jazere, kde sú lesy zmiešané a našli sme tam najmä hrab a dub. Okolie jazera je kultivované, tak sa tam vyskytla aj lipa, čerešňa, jabloň, buk...ale najmä to, čo tam naozaj patrí, keďže je to vodný ekosystém, teda vŕba. Mali sme široké spektrum od vetrom opelivých po hmyzom opelivé. 

Naša práca mala vždy dve roviny. Teoretickú a praktickú. Ďalšia vec, na ktorú som sa snažila dbať bol čas noci. Teda hodiny vyzerali tak, že sme si porozprávali o strome, potom sme ho vyhľadali, pozreli list, kôru, tvar koruny...a na druhý deň sme sa vrátili k tomu, čo sme sa dozvedeli. Okrem toho sme teoreticky nazreli do vnútra stromu, mohli sme pozorovať a zapísať ekosystém lesa a jeho poschodia.
 Po návrate do školy sme dokončili tému les a strom, spoznali sme stromy nášho dvora, 

 

a pozreli sme sa bližšie na kvitnúce rastliny. Naďalej sme pokračovali v pozorovaní, na školskom dvore nám na kvitlo dostatočné množstvo exemplárov. Pozorovaniu sme venovali našu rannú časť epochy. Teda, začínali sme vyučovanie na dvore a nie v triede. 

 A tak sme spoznali ríšu ľaliovitých, ktoré majú kvety v tvare šesťcípej hviezdy a ružovitých, ktorých lupene sú uložené do tvaru päťcípej hviezdy. Teda, vždy nám išlo o to, nájsť spoločné črty rastlín, a tak vytvoriť skupiny, ktoré mali charakteristické znaky a cez ktoré by sme potom vedeli zaradiť aj iné rastliny. Naučili sme sa teda pozorovať kvet, jeho tvar, korunné aj kališné lístky (ak ich rastlina mala), list, stonku...a cez to sme spoznali motýľokveté, hluchavkovité, krížokveté, trávy...

Popri tomto všetkom sme spoznali užitočnosť rastlín. Zistili sme, aká obrovská škála našich potrieb je rastlinami pokrývaná. Drevo a výrobky z neho, oblečenie, jedlo, liečivá, vzduch...

Zamerali sme sa aj na to, ako sa z divorastúcich rastlín stali pričinením človeka kultúrne rastliny, čo všetko s rastlinami možno robiť, čo všetko nám dovolia, aby sme s nimi robili. 

No a neoddeliteľnou súčasťou tejto témy je hmyz, najmä opeľovače. To bola ďalšia téma, ktorej sa v súčinnosti s rastlinami nemožno nevenovať. Pozreli sme sa do vnútra hmyzích spoločenstiev a ako najdôležitejší opeľovač nás zaujímala najmä včela. Svet hmyzu je obrovský a tak sme doň nazreli  cez najzaujímavejších jedincov. 

Prázdninový projekt pred začiatkom šiestej triedy bolo pozorovanie hmyzu.Na konci epochy sme sa znova dostali k projektom, ktoré sa týkali hmyzu

Na túto epochu plynule nadväzuje epocha zemepisu s podnebnými pásmami. Je možné ňou začať a z podnebných pásiem prejsť na botaniku. Toto je čiste záležitosť triedneho učiteľa a situácie v konkrétnom roku a konkrétnej triede. Teda botanika ako taká nezostane vytrhnutá z kontextu, ale je začlenená do svetového systému a jednoznačne vztiahnutá k človeku, zvieratám, zemi. Lebo, nielen človek má úžitok z ríše rastlín. A ríša rastlín tu nemôže stáť sama, ale potrebuje ríšu zvierat, zem, vodu, vzduch, slnko a človeka.

comments powered by Disqus