Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Naši absolventi pezentovali svoje ročníkové práce.

Autor: Tatiana Jozefíková, podporný tím, 9.4.2013

Som mamou absolventa Súkromnej základnej školy waldorfskej, ktorý je  momentálne na strednej škole v Prahe, konkrétne na Waldorfskom lýceu. V týchto víkendových dňoch prebiehali na škole prezentácie ročníkových prác, ktorých sme sa ako rodičia zúčastnili. Chcem napísať pár riadkov z dojmov, ktoré sme si z týchto dní odniesli.

Bolo zážitkom vidieť týchto mladých ľudí, s akým nasadením prezentovali svoje práce, ktorými žili od začiatku 3. ročníka.

Jednoznačne sme sa ako rodičia zhodli, že úroveň prezentácii, bola porovnateľná  s obhajobami bakalárskych prác študentov vysokých škôl a možno v niektorých prípadoch aj vyššia. 
Máme tam piatich bývalých absolventov SZŠW, ktorí prezentovali práce v českom jazyku a patrili medzi tých lepších.
Ich práce boli rôznorodé, dozvedeli sme sa plno zaujímavostí  o včelách a včelárstve, videli sme vlastnoručne zhotovený úľ zo slamy, takisto prezentácia o elektrickej gitare priniesla možnosť všetkým nahliadnuť ako sa takáto gitara vyrába od zakúpenia dreva a príslušných komponentov až po jej finálne prevedenie s vyskúšaním, že gitara aj naozaj hrá. V umeleckej časti bola prídavkom aj hra nacvičenej skladby.
Ďalej sme videli odvážne preniknutie do témy o manipulácii v medziľudských vzťahoch s premietnutím videa, ktoré si autorka práce sama vymyslela, zrežírovala, natočila a obsadila hercami, ktorých si vybrala medzi svojimi spolužiakmi.
Pre matematicky zdatných poslucháčov bola veľkým zážitkom prezentácia práce o teórii hier ako kľúči ku kalahe, kde sme sa museli veru aj ponamáhať, aby sme pochopili princíp hry. Praktickou ukážkou bola aj vlastnoručne vyrobená  drevená kalaha z lipového dreva, ktorá bola hre nápomocná. No a nakoniec sme mali možnosť nahliadnuť do sveta komunít, ktoré študentka osobne navštívila, niekoľko dní medzi nimi žila a neváhala kvôli práci navštíviť aj vzdialenejšie krajiny ako je napr. Škótsko.

Samozrejme aj práce ostatných českých študentov boli veľmi zaujímavé. Môžem spomenúť niekoľko ďalších tém so sociálnym podtextom : "O downovom syndróme", "O dievčatku s detskou mozkovou obrnou", ktoré pôsobili veľmi emotívne, ďalej tam boli témy týkajúce sa poézie, literatúry a dejepisných udalostí, napr." Balady v českej histórii", "O básnikovi, prozaikovi a kresličovi Honzovi Volfovi", ktorý sa venuje veršovanej tvorbe a doprevádza ju vlastnými kresbami. Prekvapením bolo, že Honza Volf nakoniec sedel medzi nami poslucháčmi so svojim verným psíkom a zaujato počúval prezentáciu o sebe. Samozrejme, nakoniec nám bol predstavený. Očarujúca bola téma : "Ako napísať filmový scenár", pri ktorom sa študentka zdôverila, že je jej veľkým snom, napísať skutočný pravdivý scenár o Karolovi Veľkom a údajne prvú jeho časť má už spracovanú v tejto ročníkovej práci a veľmi vážne sa zaoberá myšlienkou scenár dokončiť. Možno si raz v budúcnosti pozrieme film, ktorý bude nakrútený podľa jej scenára. 
Veľmi silným zážitkom bola aj prezentácia študentky, ktorá zhotovila objekty inšpirujúc sa básňou Adam a Eva. Okrem emotívneho prednesenia básne, sme mohli nahliadnuť do miestnosti, kde mala objekty vystavené. Osobne som mala pocit, akoby som bola na výstave umelecky zhotovených diel nejakej známej osobnosti (pritom to bola len študentka 3. ročníka).
Niektoré práce sa týkali iných kultúr ako bola napr. téma "O japonských mýtoch a náboženstve", "O arabsko-perskom svete", niektoré boli zas veselšie napr. "O čokoláde","O víne", ( ktoré sme si nakoniec mohli aj ochutnať, keďže produkty študentky sami vyrábali), ďalej sme sa dozvedeli niečo o športovej lukostreľbe, o arteterapii, o masáži a terapii, o vzdelávaní rómskych detí, kde umeleckou časťou bolo spievanie rómskych pesničiek, nahliadli sme do príprav slávnostných hostín a spoločenských stretnutí, bolo nám objasnené ako vyzerá  divadlo s maskami, kde sme mali možnosť vidieť vlastnoručne zhotovené masky. Dozvedeli sme sa niečo aj o ľudskej figúre z pohľadu sochárstva a nakoniec aj, ako je ťažké z viac kilovej figúry schudnúť 20 kíl za rok.
Prezentácie prebiehali dva dni v piatok a v sobotu. Nevymeškali sme s manželom ani jednu a môžem len skonštatovať, že sme tento čas zmysluplne prežili. Prezentácie ročníkových prác boli ukončené slávnostným koncertom v kostole, v ktorom samotnými účinkujúcimi boli samozrejme študenti 3. ročníka. A ako rodičia sme boli na nich hrdí.    

 Tatiana Jozefíková


comments powered by Disqus