Waldorfská škola v Bratislave

Sloboda učiteľa - využitie v prospech žiaka

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 23.2.2013

Tak znie názov konferencie z cyklu Učíme pre život, ktorú organizuje pre učiteľov nezisková organizácia Indícia 15. - 17. 3. v Poprade. K tejto téme má čo povedať aj naša škola.

Slobodné školy – takto znie totiž pôvodný názov waldorfských škôl. Víziu slobodného školstva napĺňame každodenne vo všetkých oblastiach života školy. Máme slobodnú, nehierarchizovanú štruktúru riadenia,  slobodných učiteľov, od štátu nezávislý školský vzdelávací program, minimum byrokracie,  iniciatívnych a škole vďačných rodičov. Vďaka tejto atmosfére  naša škola priťahuje tvorivých ľudí s alternatívnym myslením. Naši žiaci si školu vážia, aj v deviatom ročníku si zachovávajú túžbu po poznaní a objavovaní, sú veľmi otvorení a svojimi otázkami nás nútia na sebe neustále pracovať. Po príchode na stredné školy tvrdia, že sa cítia starší, zrelší než ich spolužiaci. Naši učitelia majú pocit plnej sebarealizácie a vďačnosti za tento ostrovček slobody v mori štátneho dirigizmu. 

Takto sa na konferencii predstavíme s vlastným pohľadom a skúsenosťou so slobodou.

Viac informácii o konferencii a jej programe nájdete na stránke:

http://www.indicia.sk/projekty/ucime-pre-zivot/konferencia-ucime-pre-zivot-2013/


comments powered by Disqus