Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Alberto Hernandez - sebapoznanie a sebaliečenie - odporúčame

Autor: Waldorfská škola, 24.10.2014

Alberto Hernandez v Bratislave

sebapoznanie a sebaliečenie
workshopy Self-responsibility pre deti a pre dospelých


pondelok – streda 3.-5.novembra 2014
Waldorfská škola v Bratislave, Vihorlatská 10

telo uvoľnené a bez napätia, zlepšenie držania tela, myseľ bez stresu, zlepšenie zdravia, zlepšenie intuície, zvýšenie dôvery v seba samého a lásky k sebe samému

Ako sa pohybovať s minimálnym úsilím a ako sa zosúladiť s prirodzenou múdrosťou svojho telaAko dýchať takým spôsobom akým si to vaše telo vyžaduje, vzhľadom na svoje prirodzené potreby
Cvičenie zamerané na správne držanie tela a biomechaniku
Harmonicky prieskum svojich rolí vo vzťahoch ako ten ktorý vedie a ten ktorý je vedený
Tri hlavné princípy toho, ako vaša myseľ vníma realitu a ako ich efektívne využívať vo vašom živote
Preskúmanie nelokálnosti vedomia a zákona synchronicityAko získať skúsenosť energetického poľa svojho a druhého
Cvičenia na emocionálne uvoľnenie bolestných skúseností z minulostiHlboké uvoľnenie svalov, myseľ bez stresov a láska k sebe samémuČi už ste vedec, umelec, tanečník, športovec, nábožensky založený alebo ateista, podnikateľ, nech ste dieťa, dospievajúci, dospelý... ak máte telo, myseľ a dušu, naučíte sa, ako ich harmonizovať s využitím minimálneho úsilia.
Cez priamu skúsenosť, pri práci v skupine, budete môcť rozvinúť schopnosti, ktoré sú prirodzené každému a hravou formou budete môcť posilniť zodpovednosť za seba vo všetkých aspektoch života.

Workshop pre deti a dospelých
Pondelok 3.11.2014 . 16.00-19.00 
Workshop je určený deťom vo veku 6-12 rokov v sprievode dospelého. Ako dospelý budete mať možnosť v spolupráci s dieťaťom hravou formou rozvíjať vzťah dieťaťa aj seba samého ku vlastnému telu, prežívaniu a dôvere v seba. Deťom posilní pocit ukotvenia v tele, v spolupráci dospelého a dieťaťa budete mať možnosť rozvinúť dôveru v pozíciu vedeného a toho kto vedie, čo napomôže prehĺbeniu vzťahov vybudovaných na dôvere. 

Workshopy pre dospelých
3.11.2014 19.30-21.00 Pondelok - Úvodný workshop pre dospelých 
4.11.2014 18.00-21.00 Utorok - Workshop pre dospelých 
5.11.2014 18.00-21.00 Streda - Workshop pre dospelých 
Workshopy povedie Alberto Hernandez. Alberto pochádza z rodiny tradičných mexických liečiteľov. Počas svojho života sa venoval štúdiu rôznych duchovných smerov a terapií. Zaoberá sa hlavne pohybom, tancom a prácou s energiou. Stretnutie s ním je inšpiratívnym a obohacujúcim zážitkom. V súčasnosti vyučuje v mnohých krajinách Európy a v Kalifornii.

Workshopy budú vedené zážitkovou formou. Alberto Hernandez na základe svojho viac ako 35 ročného skúmania práce s energiou a ľudským telom vypracoval súbor cvičení, vďaka ktorým môžeme objaviť v sebe schopnosť samoliečenia a prebudiť svoj potenciál prevziať zodpovednosť za vlastný život. Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa zaoberajú prácou s energiou, liečením a osobnostným rozvojom a ktorí sa zaujímajú o hlbšie poznávanie vzťahov, možností ako ich rozvíjať a starať sa o ne. Viac info na: www.self-responsibility.org

Miesto konania: Waldorfská škola v Bratislave, Vihorlatská 10, Bratislava
Termín: 3.-5.11.2014

Cena: 3.11.2014 . 16.00-19.00 - 18 eur - workshop pre deti a dospelých
3.11.2014 . 19.30-19.00 - 8 eur - úvodný workshop pre dospelých
4.11.2014 . 18.00-21.00 - 15 eur - workshop pre dospelých
5.11.2014 . 18.00-21.00 - 15 eur - workshop pre dospelých
ceny k jednotlivým seminárom sú uvedené, v prípade, že je pre vás cena zásadnou prekážkou, alebo v prípade návštevy viacerých workshopov, je možné sa dohodnúť na zľave.Bližiš info o self-responsibility: www.self-responsibility.org
Bližie info o workshopoch: laloba.skupina@gmail.com0911730073
Prihlasovanie: laloba.skupina@gmail.comcomments powered by Disqus