Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Jazyk, život a kultúra v dnešnej Británii

Autor: Monika Dojčárová, učiteľ, 11.12.2015

Vďaka programu Erazmus plus som mala príležitosť zúčastniť sa kurzu „Jazyk, Život a Kultúra v dnešnej Británii“ v termíne od 30.11.-5.12.2015 na jazykovej škole Lake schol of English v Oxforde.

Tento kurz som si vybrala preto, lebo som učiteľkou anglického jazyka a chcela som sa viac a hlbšie zoznámiť s dnešným životom v Británii. Kurz v plnej miere naplnil moje očakávania. V našej pracovnej skupine nás bolo 7 učiteliek z rôznych krajín.  Lektorka, Sian Tezel, bola z Welska a bola veľmi profesionálna, a zároveň aj veľmi príjemná. Počas celého kurzu nás držala v bdelom záujme prostredníctvom aktivít, kvízov, prezentácií, cvičení, prác vo dvojiciach či skupinách. Sprostredkovala nám nielen množstvo informácií, ale svojím humorným ladením aj priamu skúsenosť s domácim obyvateľstvom.

Kurz bol veľmi kreatívny, dynamický a interaktívny. Mali sme tiež možnosť zúčastniť sa prehliadky Oxfordu, jeho známych univerzít a múzeí. Dostali sme veľa užitočných materiálov, z ktorých čerpám na mojich vyučovacích hodinách. Cieľom kurzu bolo zvýšiť povedomie o kultúre v Británii, témami boli napríklad multikulturalizmus, regionalizmus, umenie, sociálne vrstvy spoločnosti, história, politika, život mládeže. Kurz bol tiež popretkávaný jazykovými a gramatickými cvičeniami, takže i z tohto pohľadu bol pre mňa obohacujúci.

Keď som sa vrátila z programu Erazmus plus, mala som na mojich vyučovacích hodinách prezentácie o mojom pobyte, o zážitkoch a nadobudnutých vedomostiach. Deti mali množstvo otázok a živý záujem. Naďalej z tohto kurzu čerpám, či už pri rozprávaní o sviatkoch a tradíciách, literatúre a tiež pri rôznych gramatických cvičeniach, kde mi veľmi pomáhajú materiály z Lake school of English.

Za možnosť zúčastniť sa tohto programu som veľmi povďačná.


Fotogaléria

comments powered by Disqus