Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Orientačný víkend pre rodičov budúcich prvákov

Autor: Waldorfská škola, 9.3.2020

Už piatykrát sa na pôde waldorfskej školy v Bratislave uskutočnil orientačný víkend určený pre rodičov budúcich prváčikov. Počas troch dní, od 6. do 8. marca 2020, sa v niekoľkých blokoch mohli rodičia dozvedieť viac o waldorfskej pedagogike a na workshopoch zažiť, ako sa vyzerá výučba jednotlivých predmetov.

Mottom podujatia bola otázka: Je toto škola pre moje dieťa? 


V úvodnej piatkovej prednáške triedny učiteľ deviatakov Peter Polák priblížil účastníkom podstatu filozofie, ktorá je základom waldorfskej pedagogiky. Sobotné a nedeľné bloky boli zostavované v spolupráci s kolegyňami z iniciatívy waldorfská domŠkola. Triedna učiteľka tamojších štvrtákov Alena Baranová porozprávala o pôsobení ich školy a snahách získať väčšie priestory. V spoločnom bloku sa predstavili aj budúce triedne učiteľky prvákov: Renáta Kubečková z bratislavskej waldorfskej školy a Veronika Čibová z iniciatívy domŠkola.

Počas víkendu si rodičia mohli vybrať z pestrej ponuky zážitkových seminárov. Išlo o ukážky vyučovania fyziky, matematiky, dejepisu, slovenského a anglického jazyka, rezbárstva, spevu, eurytmie, formového kreslenia a prakticko-prednáškového bloku Tatiany Maťovej o vplyve ručných prác na myslenie, cítenie a vôľu.

Na spoločnom zdieľaní rodičia vyjadrili vďaku za možnosť zažiť to, čo čaká ich deti počas štúdia vo waldorfskej škole. Mnohé témy ich oslovili a obohatili. Prišli aj s návrhom, aby sa v budúcnosti tohto víkendu mohli zúčastňovať aj deti, vnímajú to ako prínosné pre seminár.


Fotogaléria

comments powered by Disqus