Waldorfská škola v Bratislave

Dejepis

Staroveký Rím a ako by to mohlo byť inak

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 9.1.2020

V decembri sme sa, okrem iného, doplavili s Aeneom do Itálie a dozvedali sa, ako to bolo so založením Ríma, ovládnutím Stredomoria, Rímskou ríšou, púnskymi vojnami či prvými cisármi. Už vieme, prečo majú Rimania ako symbol mesta kapitolskú vlčicu, prečo oslavujú kapitolské husi, kto… Pokračovať v čítaní

Dejepis. Alebo, ako uchopili siedmaci humanizmus a renesanciu.

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 23.3.2013

V siedmej triede waldorfskej školy máme len jednu epochu dejepisu. Aj tá trvala sotva dve-tri storočia. Teda historicky. Nám štyri týždne. Čím bližšie sme totiž k súčastnosti, tým máme dejiny lepšie zmapované a tým viac udalostí sa v nich popisuje. Starovek - obrovský úsek dejín s rozvojom… Pokračovať v čítaní

Ako sa učí dejepis na waldorfskej škole – šiesty ročník

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 11.6.2012

DEJEPIS v 6. ročníku – STREDOVEK Dejepis šiesteho ročníka obsahuje dve témy v dvoch vyučovacích epochách: rímsku ríšu a stredovek. Druhá epocha začala tým, čím prvá skončila, teda rozpadom Rímskej ríše. A potom to začalo. Každoročná dilema asi každého učiteľa v týchto hutných… Pokračovať v čítaní