Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Michal Klučka.

michal.klucka@iwaldorf.sk

Michal Klučka

Kto som?

Som učiteľ matematiky, fyziky a v spolupráci s kolegami a deviatakmi pripravujem divadelné projekty.

Pochádzam z Bratislavy, hoci mi to nikto na prvé počutie neverí. Od útleho veku som bol vedený k poézii a krásnej reči. Neskôr ma práve viazané slová priviedli do detskej rozhlasovej dramatickej družiny a odtiaľ neskôr k dabingu, ktorému mám to šťastie venovať sa dodnes.

Trvalým priateľom na ceste životom sa mi stalo v puberte japonské bojové umenie aikido, ktoré ma dodnes učí ako strážiť osobný priestor sebe a ľudí naokolo harmonicky a spoločnou interakciou napĺňať intenzívnou energiou. Po siedmych rokoch štúdia aikido som sa stal učiteľom a dodnes sprevádzam záujemcov medzi dospelými a deťmi na ceste aiki.

Vyštudoval som fyziku-manažment na FMFI UK  v Bratislave. Po skončení štúdia som sa 2 roky živil ako herec na voľnej nohe, aby som následne odišiel na skusy do Nemecka. Odkiaľ som sa po 1 roku vrátil.

Mám rád pohyb či už športovo náročný, tanečno-estetický alebo myšlienkový. Veľmi rád sa prepracovávam ku koreňom vecí, k ich podstate. Odtiaľ pramenia aj zanietenie a vášeň pre vyučovanie mojich obľúbených predmetov - fyziky a matematiky.

Prečo som na WŠ?

Od samotných začiatkov waldorfskej pedagogiky na Slovensku som bol jej veľkým fanúšikom. Vtedy ma oslovila najmä prepracovanosť učebných plánov, ktoré organicky spriadali intelektuálny, duševný a vôľový rozvoj mladých ľudí s prihliadnutím na vývojové fázy dieťaťa. V prostredí školy som, ale našiel aj mnoho zaujímavých ľudí a zručných učiteľov. Potom, čo som kladne zareagoval na ponuku školy učiť tu, som blokovo študoval waldorfskú pedagogiku pre stredoškolský stupeň v nemeckom Kasseli a pravidelne sa aj ako tlmočník zúčastňujem vzdelávaní vo waldorfskej pedagogike na Slovensku.

Hlboko oceňujem to, ako waldorfská pedagogika vychádza dôsledne z potrieb mladého človeka a ako stimuluje jeho komplexný všestranný rozvoj.

Čím  žijem?

Eurytmiou, jogou, geometriou, dabingom, fascinujúcim svetom prípravy na vyučovanie, kruhovými pohybmi a hľadaním techník aikido tak, aby som nemusel použiť skoro žiadnu silu, interiérovou mini architektúrou a učením sa ako skĺbiť organickú architektúru s matematickými formami, tvorením umeleckej reči a stále viac svojou rodinou.