Waldorfská škola v Bratislave

Chudobní majetkom, bohatí duchom

Autor: Gabriela Binderová, učiteľ, 15.10.2010

To bola téma tohtoročnej celoslovenskej súťažnej výtvarnej prehliadky „ Slovensko, krajina v srdci Európy 2010“ pre žiakov umeleckých, základných a stredných škôl. Na tejto prehliadke získal zvláštnu cenu poroty kolektív nadaných výtvarníkov rómskeho pôvodu z o.z. Divé maky a deviatakov zo Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave.

Na výtvarnom projekte, s ktorým sa prihlásili do tejto súťaže, pracovali pod vedením Mgr.art. Gabiky Binderovej, ktorá ako výtvarný pedagóg pôsobí v o.z. Divé maky a zároveň na waldorfskej škole. Tieto dva kolektívy, aj keď sa v reálnom živote nestretli, nakoľko deti z Divých makov bývajú v rôznych lokalitách na Slovensku ( – v osade v Jarovniciach, Zborove, Hlinnom, Závadke, či Zvolenskej Slatine ), vytvorili spoločné dielo. Prostredníctvom tohto diela, ktoré si medzi posielali takmer z jedného konca Slovenska na druhý, komunikovali medzi sebou výtvarným jazykom. Bratislavskí deviataci poslali divomačím výtvarníkom svoje vyobrazenia samých seba v životnej veľkosti a tí následne dotvorili pozadie inšpirované prostredím z ktorého pochádzajú, z vecí im dôverne známymi. To isté spravili aj naopak, čím vznikli dve veľkoformátové kresby pastelom. Deti z Divých makov, pochádzajúce prevažne z rómskych osád, sa tak na umeleckej projekcii ocitli v prostredí metropoly Bratislavy a waldorfskí žiaci zas v prostredí typickom pre rómske osady. Súčasťou diela sa stali nie len kresby o realite, v ktorej žijú a snívajú svoje sny, ale aj textové odkazy o ich predstave budúcnosti. Navzájom sa takto konfrontovali a otvorili si obzory smerom k otázkam o ľudskej hodnote a spolupatričnosti.

Každé dieťa bez rozdielu má právo na dôstojný život a možnosť naplniť si svoje sny o budúcnosti. Vďaka snom dokázala prežiť koncentračný tábor ako dieťa – rakúska rómka , spisovateľka a maliarka Ceija Stojka, vďaka snom sa rodí vôľa napredovať. Ale ako môže dieťa žiť zajtra, keď mu dnes neumožníme vedomý a zodpovedný život – verejne a kriticky sa pýtal aj poľský detský lekár a vychovávateľ Janusz Korczak, jeden z prvých iniciátorov deklarácie detských práv. Podporiť takéto myšlienky, ukázať deťom, že aj nám dospelým na nich záleží, máte možnosť vašou návštevou pri ocenení týchto detí na výstave a vernisáži 18.10.2010 o 14:15 v Dvorane Ministerstva kultúry SR na námestí SNP 33 v Bratislave.


comments powered by Disqus