Waldorfská škola v Bratislave

Čo sa učia šiestaci na matematike

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 19.6.2012

Článok pre Vás napísala Alena Klčová, triedna učiteľka

Ekonomická matematika v 6. ročníku

Jedna z epôch šiesteho ročníka na waldorfskej škole je ekonomická matematika. Jej obsahom je priblížiť deťom svet financií – obchodu, bánk, investovania, vedenia domácnosti z hľadiska peňazí.
Iste každý uzná, že je to oblasť v dnešnom svete veľmi dôležitá a zároveň školami zanedbávaná. V našej škole to ale tak nie je a toto je dokonca predmet, ktorý si obľúbia aj deti s horšími matematickými predpokladmi a zručnosťami. Je to tým, že nie je len o počítaní, ale aj o premýšľaní, hľadaní súvislostí a vzťahov vo svete, ktorý je deťom blízky.

Epocha začala tým, že sme sa zamysleli, čo sme robili od rána až po príchod do školy. Z našich činností sme odvodili, koľkí ľudia, aké profesie, pre nás pracovali. Od toho sme sa dostali k tomu, že ľudia chodia do práce a výsledky ich činnosti slúžia druhým. Dnes. Bolo to tak vždy?

A odtiaľto bol už len krok k vývoju hospodárstva. Od samozásobiteľského, cez výmenný obchod k peniazom a pláci za prácu. O samozásobiteľských hospodárstvach sme vďaka dejepisu mali slušné podklady k úvahám a takto sme začlenili dejepis do matematiky. Alebo, že by naopak?:-) Výmenné hospodárstvo sme z dejín poznali tiež a vyskúšali sme si ho aj v triede na živo. Deti priniesli z domu veci, čo nepotrebovali a menili.

Z toho sme prešli k záverom, čo sa im za čo oplatilo meniť, aké mali kritériá pri výbere, kto menil úspešne a prečo, komu sa výmena nedarila… Potom sme sa pozreli na to, čo sa stávalo postupne univerzálnou výmennou vecou – mušle, drahé kovy, … až sme prešli ku peniazom a ich vývoju.

Vznik a vývoj bánk a spôsob ich fungovania. Ako je možné, že vložím peniaze do banky a oni sa mi bezpracne množia? Čo to je úrok? Ako sa vypočíta? Aký je rozdiel medzi spotrebným a investičným úrokom?

Samozrejme, mali sme matematiku a preto sme nemohli len diskutovať, bolo treba aj počítať. A tak sme počítali rôzne typy príkladov, ktoré nám pomohli neskôr pri ekonomických výpočtoch. Napríklad, myslím si číslo. Ak ho vynásobím štvorkou, dostanem sto. Čo som si myslela? Napadlo by vás, že je to dobrý základ k rovniciam? A tie sme tu teda určite prebrali, lebo sme pracovali s výpočtom úrokov z úrokového vzorca. Tomu ale predchádzali časové kontá, kde sme získali základ k účtovníctvu. V závere epochy sme prebrali percentá a s nimi trojčlenka.

Neopomenuli sme ani to, na čo majú peniaze slúžiť:

  • spotreba
  • pôžička
  • dar
a čím a ako môžu byť tieto peniaze užitočné.


Sú tu otázky na ktoré by ste ani sami nevedeli odpoveď? Tak si zbehnite na epochu ekonomickej matematiky alebo sa skúste opýtať waldorfských detí. Dúfam, že z nich sa už ani jeden nezamotá do pôžičkového kolesa úrokov, z ktorého je potom ťažké uniknúť.


K našej epoche sme sa ešte vrátili v škole v prírode, kedy sme navštívili mincovňu v Kremnici. Videli sme, ako sa razili mince v minulosti a ako to je dnes. Deti si mohli vyraziť vlastné mince na pamiatku a väčšina z nich to aj urobila. Myslím si, že bez vedomostí o ekonomike a sile a význame peňazí by z mincovne nemali taký zážitok, aký som mohla pozorovať na mojich deťoch. Nebol ani jeden jediný, koho by to nezaujalo, komu by sa nepáčilo.comments powered by Disqus