Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Týchto učiteľov to skutočne baví a žiaci ich zaujímajú

Autor: Waldorfská škola, 22.1.2013

Momentálne študujem na súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Petržalke, darí sa mi skvele, som v 3. ročníku. Do waldorfskej školy som chodila od druhého ročníka, to znamená, že mám skúsenosť aj so štátnou základnou školou. Navštevovala som ju 2 roky, potom som chcela ísť do tretieho ročníka waldorfu, no musela som ísť opať do druhého, lebo waldorf iba začínal a mal iba 1. a 2. ročník.

Moje spomienky na štátnu školu? V prvom ročníku som bola v jednej, kde ma šikanovali nielen spolužiaci, ale aj triedna učitelka. Raz mi vlepila facku za zle rozdelené slovo na konci riadku. Tak som prestúpila na ďalšiu školu, kde už to bolo lepšie, ale opäť som sa len stretla s prístupom učiteľov, ktorý jasne naznačoval, že tam ,,musia byť”, robia to len pre peniaze a nechce sa im. Žiaci sa prehnane skupinkovali, bola som svedkom šikany a odsudzovania. Ako nás tam učili, na to si už skutočne nepamätám.

Keď som prestúpila na waldorf, dalo sa kamarátiť skutočne s každým, prístup učiteľov bol skvelý, pretože týchto učiteľov to skutočne baví a žiaci ich zaujímajú. Taktiež sa mi velmi páčil spôsob vyučovania. Učivo sa dalo ľahšie zapamätať, doteraz si pamätám konkrétne veci, ktoré sme brali napríklad v 3. ročníku. Táto škola veľmi dobre rozvíja nielen umelecké cítenie všetkých žiakov, ale som presvedčená, že ich veľmi dobre vychováva a učí potrebné učivo.

Viem to z vlastnej skúsenosti, príchodom na strednú som sa akoby posunula opäť o kúsok späť, lebo sme toho vo waldorfe stihli prebrať veľa aj zo stredoškolského učiva. Veľmi ma to prekvapilo, lebo som si myslela, že budem nedostatočne pripravená, nakoľko si veľa ľudi naokolo a mimo našej školy myslelo, že waldorf nás nemôže riadne pripraviť.

Ak by som to mala zhrnúť, na tejto škole nie je cieľom nabifliť žiaka kódy, vzorce a neviem čo. Žiaci sa tu učia veci tak, aby ich pochopili a vedeli v živote využiť, nie iba odrecitovať od slova do slova.

Všimla som si aj, že žiaci a absolventi waldorfskej školy sú akosi lepšie, sociálne zrelšie osoby a majú väčšie predpoklady rozhodovať sa správne. Boli medzi nami aj žiaci, ktorí  mali sklon k výtržníctvu, pitiu alkoholu a možno neskôr aj k braniu drog, a to kvôli prostrediu, v ktorom vyrastali, a kvôli zlému zázemiu. Teraz sú to skvelé, úžasné osobnosti, a som si istá, že preto, lebo boli obklopené správnymi luďmi práve vo waldorfskej škole, ktorá je veľmi príjemným, takmer akoby rodinným, a pre vývoj dieťaťa ideálnym prostredím. S vyučovaním sa spájali rôzne iné aktivity, výlety a zážitky. To veľmi obohacuje život detí počas štúdia na tejto základnej školy. Waldorfská škola na Slovensku je dobre vybavená na všetky predmety.

Samozrejme keď som na waldorf chodila , tak som ako normálny lenivý študent mala výhrady voči napríklad, predmetu eurytmia, ktorého zmysel som asi tak ako všetci moji rovesníci vtedy nechápala. Teraz už chápem jeho zmysel, a pozerám sa na to inak, niektorí , ktorí tento predmet nenávideli, napríklad žiaci ktorí pokračujú v štúdiu na Waldorfskom lýceu v Prahe, sa rozhodli sami prihlásiť teraz na hodiny eurytmie.

Vždy som mala problém s matematikou, nikdy som pre ňu nemala pochopenie a doteraz tento predmet nemám rada. Paradoxne, som vynikala vo fyzike, ktorej hodiny ma na waldorfe nesmierne bavili, lebo sme nebrali len vzorce, ale uskutočňovali sme pokusy, na ktorých sa celá vec dala lepšie pochopiť a zapamätať.

Čo mi na waldorfe nesedelo, boli 3 povinné cudzie jazyky, lebo žiaci sa tak nemohli ani jeden naučiť dostatočne. Neskôr nám ruštinu zrušili, čo bolo fajn, no myslím že účinnejšie by bolo, ak by si mohol žiak od druhého stupňa zvoliť jeden cudzí jazyk, a ten sa učiť. Na výtvarnom umení a ručných prácach sme brali množstvo tehník umenia, ktoré veľa mojich terajších spolužiakov nepozná. Dalo mi to veľa vzhľadom na to, že som išla na umeleckú školu.

Na slovenskom jazyku sme brali toľko vecí, čerpám z toho ešte teraz, toto je jeden z predmetov na ktorom cítim, že som sa na strednej vrátila späť - akoby stále opakujem, a teda v tomto ma waldorf tiež dobre pripravil.

Fú, no už ani neviem čo napísať, je toho toľko… jednoducho som rada že som chodila na waldorf, rada sa tam vraciam, a je to podla mňa najlepšia základná škola na Slovensku.

Tatiana Husárová


comments powered by Disqus