Waldorfská škola v Bratislave

Individuálne projekty žiakov 9. ročníka

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 16.6.2014

Už tradične sa deviataci lúčia so školou jedným spoločným, triednym projektom - v našom prípade to bolo divadelné predstavenie Kupec benátsky - a sami za seba individuálnym projektom, celoročnou prácou na zvolenej téme, ktorá vyvrcholí prezentáciami v predposlednom týždni školského roka. Ak ste zvedaví, ako si s tým poradia, príďte sa pozrieť a podporiť ich.


Utorok 17.6. od 16,00 – 18.30

• VIKTÓRIA HEISER : Moje umenie

• ALEXANDRA MARUŠÁKOVÁ : Kuchárska kniha

• BRONISLAVA GARČÁROVÁ : Priečna flauta

• LAURA MATLÁKOVÁ : Buď rád taký, aký si

• VANESSA BELOVIČ : Dvojičky


Streda 18.6. od 16,00 – 19,00

• ALICA PRIEHRADNÍKOVÁ : Bezdomovectvo

• MICHAELA PALLESICHOVÁ : Divadelný denník

• MIKULÁŠ BANÍK, PETER VARGA : Lord of the Rings

• KLAUDIA MICHOŇKOVÁ : Skaut

• VANESSA VINCZEOVÁ: Kreslenie


Štvrtok 19.6 od 16,00 - 18.30

• ALEK BINDER, MATÚŠ ČERVENÁK, JAKUB KOLEDZAI, PETER ČAMBOR : Parkour

• TEREZA MIKLUŠOVÁ : Orientačný beh

• FILIP KUCHÁR : Fašizmus


Piatok 20.6. od 16,00 – 18.30

• PATRIK DANIEL : S kamerou na cirkuse BORA BORA

• SAMUEL ROY : Diabolo

• SÁVA ONDRIAŠ : Ovocný sad

• RUDOLF WEISSABEL : Gitara

• KRISTÍNA HULÍNOVÁ : Voda


comments powered by Disqus