Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Emerson College – Anglicko

Autor: Zuzana Bugárová, učiteľ, 31.10.2015

Triednictvo vo vyšších ročníkoch býva niekedy náročné. Učiteľ musí byť naozaj vo výbornej vnútornej pohode a pri sile, aby dokázal triedu udržať. Pobyt v Anglicku cez program Erazmus + sľuboval nielen načerpanie nových síl, ale aj impulzov do ďalšej práce v škole.

Spolu s kolegyňou som sa zúčastnila 2-týždňového kurzu (11.10 – 24.10. 1015) v Emerson College asi 50km južne od Londýna. Program bol zameraný na výtvarné umenie. Náš pravidelný rozvrh ponúkal denne modelovanie (hlina), maľbu (akvarel) a prácu s drevom (rezbárstvo). Obohatený býval ešte štúdiom a pohybovým umením. Všetky predmety boli vedené skvelými odborníkmi s veľmi ľudským a ústretovým prístupom ku každému. Ako pedagógovia boli sami veľmi inšpirujúci. Rovnako prínosné boli ich rady ako všetko to, čím sme sa zaoberali priniesť do praxe a robiť to s deťmi. Keďže vo svojej triede učím výtvarnú výchovu, mnohé rady a podnety môžem uplatniť priamo na svojich hodinách. Podnetné bolo pre mňa vidieť samotnú organizáciu vyučovania, postupnosť krokov, ale aj samotné témy. Ateliéry v Emerson College bývali otvorené nonstop a aj pedagógovia sa nám venovali vo svojom voľnom čase. Takto sme boli cez víkend v rámci sochárstva na výstave Barbary Hepworth v Londýne, v Tate galérii. Okrem samotného programu boli inšpiratívne a milé stretnutia s ostatnými študentmi naozaj z celého sveta (Európa, Ázia, Amerika...)

Oblasti v ktorých ma tento kurz obohatil je preto naozaj veľa. Spätne oceňujem hlavne jeho odbornosť a moje praktické zdokonalenie vo výtvarných technikách. Dôležité bolo pre mňa aj vytvorenie ničím nerušeného priestoru a takmer meditatívne zahĺbenie sa do umeleckých činností. Moja práca je veľmi pestrá a časovo tak náročná, že sama si takýto priestor nedokážem vytvoriť. Rovnako silné boli aj stretnutia a vzťahy s množstvom nových zaujímavých ľudí a samozrejme prehĺbenie komunikačných zručností v angličtine. Najlepšie o celom pobyte vypovedá môj denník, ktorý som si tam viedla. Toto množstvo skúseností, nových nápadov, relaxu ale aj nových výziev a osvieženia by som odporučila naozaj každému učiteľovi.

Fotogaléria

comments powered by Disqus