Waldorfská škola v Bratislave

Srdečné poďakovanie za pomoc.

Autor: Hanka Červenáková, rodič, 8.6.2015

Ďakujeme všetkým ochotným, ktorí prišli  na školskú brigádu.

 V počte 62 dospelých a 36 detí sa nám podarilo urobiť kus práce: - vyčistiť a prehrabať dopadové plochy pod vežami, vyzametať a umyť veže - orezať dreviny, kríky, spíliť suché konáre - vyčistiť priestory okolo plota, poorezávať kríky - vyplieť záhon na prednom dvore, skalku pred bránou, bylinkovú špirálu, burinu okolo rastlín pri parkovisku - vyčistiť a vyzametať všetky chodníky, vrátane prístupových pred bránami - pokosiť pozemok. Vyčistiť všetky jedálenské stoly a stoličky, podlepiť ich nohy novými textíliami - vyčistiť radiátory a umyť lampy v jedálni. Ďakujeme prváckym rodičom za zabezpečenie „cateringu“, Jarovi Mikuličovi a Janke Pančíkovej za perfektný cícerový guláš. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí síce neprišli, ale podporili nás finančne príspevkom do „fondu brigád“. 

Organizátori 

A zároveň aj my ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc pri zveľadení areálu a organizátorom za úspešný priebeh brigády. 

Zamestnanci školy

Fotogaléria

comments powered by Disqus