Waldorfská škola v Bratislave

Cirkus v stredovekom duchu

Autor: Ivana Bánová, rodič, 6.6.2016

Tohtoročný šiestacky cirkus dostal priliehavé meno Chartres podľa francúzskeho mesta, kde stojí jedna z najväčších gotických katedrál vo Francúzsku. Priliehavé preto, že celý program sa niesol v stredovekom duchu počnúc hudbou cez kostýmy až po scénky, v ktorých vystupovali bojovníci, lukostrelci, šašovia, urodzené dámy a nechýbal ani panovník. Stredovek bol hlavnou náplňou epochy dejepisu v 6. ročníku, ale deti sa mu venovali aj na iných predmetoch - pri šití košieľ a šiat, pri strúhaní mečov, pri výrobe lukov a každodennej lukostreľbe, pri nácviku tancov a súbojov s mečmi, ale aj pri tvorbe bulletinu, plagátu a kulís. Nechýbali ani tradičné kúsky na jednokolkách, ohňová show, saltá a premety, stavanie ľudských pyramíd či žonglovanie. Bolo vidieť, že šiestaci si predstavenie užívali, dokázali sa neskutočne skoncentrovať a vzájomne spolupracovať a každý prispel svojím dielom k pôsobivému celku. Za to sa im ušlo nadšeného potlesku a od rodičov aj „after party“ po premiére s množstvom dobrôt. Po troch dňoch, kedy vystupovali, bolo mnohým deťom ľúto, že sa cirkus končí, a nielen preto, že im odpadlo vyučovanie. Rady by ešte svoje umenie predviedli aj iným ľuďom, ale raz sa všetko pekné končí a šiestakov čakajú ďalšie výzvy.

Vďaka patrí triednej učiteľke Mirke Okuliarovej, ktorá s nápadom stredovekého cirkusu prišla a prekonala aj počiatočný odpor žiakov, Alene Baranovej, ktorá pomáhala s dramaturgiou a nácvikom, Petrovi Polákovi, Saši Paršovej a Martinovi Kabátovi, ktorí sa na príprave programu podieľali v rámci svojich predmetov, Duchoslavovi a rodičom, ktorí po dva víkendy pomáhali deťom vyrobiť luky, Martinovi Malgotovi za osvetlenie, a všetkým žiakom 6. ročníka, ktorí dokázali program nacvičiť a s vervou odvážne predviesť .

Foto: Miroslava Okuliarová


Fotogaléria

comments powered by Disqus