Waldorfská škola v Bratislave

Záhrada, ktorá učí

Autor: Ivana Bánová, rodič, 17.6.2016

Ide o projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, do ktorého sa okrem iných zapojila aj naša škola. Cieľom je naučiť pedagógov i žiakov inovatívne a tvorivo využívať školské záhrady na vyučovanie bežných predmetov. Do záhrad by pribudli s finančným prispením Živice a jej partnerov rôzne prvky na zážitkové učenie nielen biológie a environmentálnej výchovy, ale napríklad aj telesnej výchovy, fyziky, chémie či matematiky. Do navrhovania a budovania jednotlivých prvkov by boli zapojení žiaci, čo je napokon vo waldorfskej škole bežnou praxou. Ide o to, aby deti trávili viac času mimo kamenných učební a nestrácali kontakt s prírodou. Prirodzene by mali viac pohybu na čerstvom vzduchu a zmyslových zážitkov.  Učenie v záhrade by im prinieslo lepšie spojenie učebnej látky s reálnym životom a v neposlednom rade aj niektoré remeselné i záhradkárske zručnosti.

Vo waldorfskej pedagogike sa záhrada považuje za organickú súčasť výučby, preto má naša škola náskok v počte zaujímavých „živých učebníc“ – napríklad jazierko, slameno-hlinený domček, kompostovisko, bylinkovú špirálu, vyvýšené záhony, pec na chlieb, altánok. Napriek tomu existujú ďalšie plány na lepšie využitie exteriéru. V prvom rade je stále v procese zveľaďovania jazierko, ktoré by malo ožiť vodnými živočíchmi, pribudnúť by malo mólo na pozorovanie rýb aj zelený domček z prútia s pozorovacím okienkom. Plánuje sa tvorba pocitového chodníčka okolo altánku z rôznych prírodných materiálov. Do altánku by časom mali pribudnúť svojpomocne vyrobené sklápacie lavice, aby sa tento priestor mohol využívať na pedagogické účely, napríklad na výtvarnú výchovu.

Všetky školy, ktoré sa zapoja do projektu, budú mať k dispozícii metodickú príručku, semináre i webstránku, kde nájdu krátke videá a články s informáciami a námetmi z iných škôl. Záhrady bude možné aj navštíviť a získať tak inšpiráciu. Čo by ste povedali ešte na meteorologickú stanicu, hmyzí hotel, outdoorové hudobné nástroje z dreva a kameňa, hotel pre ježkov či letnú kuchyňu?

Za tento projekt v našej škole zodpovedá: Tatiana Maťová

Viac informácií nájdete aj na www.zivica.sk

Fotogaléria

comments powered by Disqus