Waldorfská škola v Bratislave

Ako pracujeme na skvalitňovaní našej pedagogickej práce

Autor: , 27.4.2011

V týchto dňoch sa pomaly pripravujeme na návštevu školského poradcu Gunnara Erica Gijbelsa. Pracuje ako školský poradca v poradenskej agentúre Begeleidingsdienst voor vrijescholen v Holandsku. Od založenia našej školy sa podieľal na vzdelávaní učiteľov. Spočiatku bol mentorom… Pokračovať v čítaní

Ako tretiaci vynášali Morenu

Autor: Zuzana Bugárová, učiteľ, 25.4.2011

Tretiaci na našej škole celý rok pozorne sledujú pranostiky, sviatky a pripomíname si často krát už aj zabudnuté zvyky našich predkov. Dnes už máme iné rituály ako voľakedy. Zložité pravdy sa tiež dajú šíriť jednoduchými prostriedkami. Symbolický jazyk ľudových zvykov nepozná generačné… Pokračovať v čítaní

Moralita kontra moralizácia – veľkonočná úvaha

Autor: , 22.4.2011

Vo svojej praxi špeciálneho pedagóga sa stretávam s otázkou ako niektorým deťom sprostredkovať tajomno pravidiel, ktoré dospelí akoby vedeli „odjakživa“ a deti sú nimi trápené a obmedzované. Pravdaže to trochu zveličujem, ale vysvetlite dieťaťu prečo nemá kričať škaredé slová na plný… Pokračovať v čítaní

Veľkonočná slávnosť

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 20.4.2011

Keď sa celá príroda odievala do jarného šatu, i naša škola bola zo dňa na deň vyzdobenejšia jarnými farbami a plagátikmi, pozývajúcimi na Veľkonočnú slávnosť. V každej triede sa dolaďovali posledné tóny, posledné slová programu a o čas v telocvični (kvôli nácviku) sa… Pokračovať v čítaní

Rozhovor o našej škole pre časopis Člověk a výchova

Autor: Waldorfská škola, 7.4.2011

Prinášame Vám rozhovor s Petrom Veselým, správcom waldorfskej školy v Bratislave, ktorý bol publikovaný v Časopise “Človek a výchova”. Petr Šimek (PŠ) Peter Veselý (PeVe) – Správca školy PŠ: Waldorfská základní škola v Bratislavě je jedinou waldorfskou školou na Slovensku. Je od počátku… Pokračovať v čítaní