Waldorfská škola v Bratislave

Prírodopis 5. ročníka – Epocha zvierat očami učiteľa

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 6.6.2011

Nedávno sme vám priniesli článok o prírodopise štvrtého ročníka z pohľadu žiaka, dnes sa pozrieme na prírodopis v štvrtom a piatom ročníku z pohľadu učiteľa. Waldorfskí žiaci sa po prvýkrát stretávajú s vyučovaním prírodopisu vo štvrtej triede. Predtým počúvali rozprávky, bájky, príbehy a okrem toho sa so zvieratami stretávali aj na živo pri hrách v sade a parku školy. V štvrtej triede je to ale naozajstná prvá epocha.

Prírodopis 4. ročník

Prírodopis v 4. triede začína pozorovaním a popisovaním človeka. Hlava, trup, končatiny. Čo ako vyzerá, na čo to môžeme použiť… Na pozorovanie človeka máme v triedach dostatok materiálu. Sedí tam dosť žiakov, aby bolo z čoho vyberať. A mnohé deti si možno prvýkrát všimnú detailnejšie, ako ich kamarát vyzerá.

  • Pri hlave sa popisujú aj zmysly – ochutnajú sa rôzne potraviny, ovoniavajú rôzne voňajúce či páchnuce veci, počúvajú sa zvuky, ktoré vydávajú rôzne predmety…
  • Pri trupe sa naznačí dýchanie a trávenie do tej miery, ktorá je ešte voľným okom, uchom a inými zmyslami pozorovateľná…
  • Končatiny sú “premiestňujúce nohy” a na činnosť stvorené ruky, ktoré môžu tvoriť, ale aj ničiť, ktoré sa môžu modliť, ale aj zabiť…

Každý učiteľ si danú látku pojme po svojom a tému sa snaží vytvoriť čo možno najzaujímavejšiu a ušitú na mieru pre svoju triedu. Potom sa preberajú tvory mora, hlavonožce, ryby a štvornožce s tým, že sa hľadá ich súvis a podobnosť s človekom. Deti zvieratá kreslia, modelujú, prinášajú do triedy svojich miláčikov, robia o nich projekty a prezentujú ich.

Prírodopis 5. ročník

Piataci tento rok pokračovali v prírodopise májovou epochou. Preopakovali si ryby starostlivosťou o akvárium a pozorovaním života v ňom. Pripomenuli si hlodavce a priniesli ich do školy na priame pozorovanie.

Potom sme prešli na nové učivo, vtáky. A začali sme praktickým pozorovaním. Deti si priniesli doma chované vtáky na priame pozorovanie správania sa. Kreslili ich, čítali o nich, spisovali nové poznatky. Pracovali s encyklopédiami, ale hlavné ťažisko práce pre dobré uchopenie témy bolo rozprávanie – snaha učiteľky o čo najživšie rozprávanie a tým priblíženie témy deťom. Cieľom práce v piatom ročníku nie je to, aby vedeli všetko presne vymenovať a popísať, nejde o encyklopedické vedomosti, ale o vytvorenie živej predstavy. Takej predstavy, ktorá môže ďalej rásť, obohacovať sa. Pojem zvieraťa by sa nemal dieťaťu umŕtviť v suchých pojmoch.

Po vtákoch sa venovali šelmám. Podobným spôsobom, ako to prebehlo u vtákov. Podarilo sa nám vidieť aj pôrod mačky, čo bol pre deti nesmierne silný zážitok.

Po šelmách nasledovala ich potrava, bylinožravce. V tom čase sa piataci presunuli do školy v prírode a s bylinožravcami sa stretali veľmi priamo. Vrátane nočného pochodu cez stádo kráv. Predmet prírodopisu v piatej triede, podobne ako vo štvrtej, začal človekom a skončil človekom. Na začiatku epochy sme sa od rozdelenia človeka na hlavu trup a končatiny dostali viac do hĺbky a nazreli sme mu pod kožu. Pozreli sme sa na sústavu nervovo-zmyslovú, dýchaciu a srdcovo-cievnu a tráviacu. Na konci epochy sme hľadali vzťahy novonaučených zvierat k týmto sústavám.

Vztiahnuť učivo zvierat k človeku je veľmi dôležité. Novoosvojené veci by u detí nikdy nemali zostať stáť osamotene, ale mali by vytvárať spojenia s tým, čo už deti vedia. Tak sa im tvorí celistvý obraz sveta a nie mozaika poskladaná z útržkov. A preto aj v tesnom závese za epochou prírodopisu zaoberajúcim sa zvieratami nasledovala náuka o rastlinách ako priamej potrave bylinožravcov. Ale, to je už iná kapitola a o nej inokedy.

Úplným záverom epochy zvierat bola práca na projektoch. Každý sa mohol rozhodnúť, či pracuje sám, či v skupine a aké zviera podrobnejšie spracujú. Do konca roka prebehne prezentácia prác.

comments powered by Disqus