Waldorfská škola v Bratislave

Lakomec v podaní deviatakov.

Autor: Slávka Šebová, učiteľ, 17.6.2013

Stáva sa tradíciou našej školy, že deviataci sa lúčia so školou spoločným vystúpením. 

Tohto roku naštudovali hru Lakomec, ušili si kostýmy, urobili kulisy. 

Príďte sa pozrieť ako sa im to podarilo!


comments powered by Disqus