Waldorfská škola v Bratislave

Waldorfská škola je zelenou oázou

Autor: Lucia Kučeráková, učiteľ, 11.10.2017" Waldorfská škola je zelenou oázou"
Ako uvádza stránka Nadácie Ekopolis - grantový program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

V rámci 11. ročníka Grantového programu Zelené oázy sa podarilo Súkromnej základnej škole waldorfská uspieť s projektom Včelárium.

Včelárium pozostáva z kolovej drevenej stavby s plošinou vo výške cca 3 metre nad zemou, na ktorej budú včelstvá umiestnené, pričom pod ňou je miesto i na sedenie. Keďže včely prilietajú zhora a smerom nahor

i odlietajú, eliminuje sa tým kontaktná „príletová/štartovacia“ zóna s človekom. Včelárium je umiestnené v rohu záhrady, ktorý je menej využívaný oproti ostatným častiam.

Prítomnosť včelstiev v škole pokladáme za prínosnú a dôležitú z viacerých dôvodov. Jednak chceme aby žiaci videli, ako konkrétne reagujeme na problémy vo svete, v tomto prípade ubúdanie včelstiev.  Zároveň chceme, aby sa  žiaci učili o environmentálnych problémoch nie len teoreticky, ale mali priestor na zážitkové učenie pod vedením včelárov a učiteľov biológie.

Hlavnú motiváciu, prečo sa venovať takémuto typu projektu uvádza manažér projektu, učiteľ a dobrovoľník Erich Šašinka: „Včely sú prekrásne bytosti. Pred tým, ako je organizovaný život včelieho spoločenstva by človek mal stáť s úctou a úžasom. Bol by som rád, keby kúsok z tejto krásy spoznali i naše deti. Včelársky krúžok, praktické vstupy na epoche ( bokovom vyučovaní) biológie, vytáčanie a ochutnávka medu pred koncom roka by mali byť aktivity, ktoré pomôžu pochopiť naším deťom význam a potrebu ochrany tohto, pre človeka životne dôležitého, biologického druhu.“

Pri zmienke o chove včiel na školskom dvore určite mnohých napadne i otázka bezpečnosti. Je jasné, že úplne eliminovať možnosť uštipnutia detí včelou sa nedá. To však nie je možné ani dnes nakoľko blízkosť záhrad v okolí školy zvyšuje výskyt opeľovačov.

Predmetný projekt by nebolo možné realizovať bez pomoci rodičov, učiteľov, dobrovoľníkov a samotných detí, ktoré navštevujú Súkromnú základnú školu waldorfská. Teší nás, že sa tak rozšírila paleta praktických aktivít, ktoré pripravujú deti na reálny život.


Fotogaléria

comments powered by Disqus